KONFERENCJE PSK


Polskie Stowarzyszenie Korozyjne łącznie z corocznym Walnym Zebraniem swoich członków organizuje konferencję naukowo-techniczną "WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE". Jej celem jest prezentacja aktualnych osiągnięć w rozwoju metod walki z korozją, ze szczególnym naciskiem na wymianę doświadczeń praktycznych. Na spotkanie to zapraszani są krajowi i zagraniczni specjaliści prezentujący różne aktualne zagadnienia technologii ochrony przeciwkorozyjnej. Podczas "dyskusji okrągłego stołu" omawiane są problemy naszego środowiska oraz ustalany zarys tematyki kolejnej konferencji. Konferencje organizowane są nieprzerwanie od 2007 roku.

Firmy wspierające PSK