KONFERENCJE PSK

Konferencja Webinar pt. Tradycja czy nowoczesność? A może nowoczesna tradycja? Współczesne kąpiele do fosforanowania żelazowego i alternatywne metody chemicznego przygotowania powierzchni przed lakierowaniem proszkowym

O konferencji

Komisja ds. Farb Proszkowych Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego zaprasza na nowy cykl Webinarów, poświęconych tematyce farb proszkowych. Mamy nadzieję, że wykłady prowadzone w ramach planowanego cyklu będą miejscem nie tylko dzielenia się wiedzą techniczną, ale również platformą wymiany doświadczeń. Wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz Komisji ds. Farb Proszkowych PSK zachęcamy do kontaktu w tej sprawie z Przewodniczącą Komisji, p. Barbarą Pilch-Piterą z Politechniki Rzeszowskiej (barbpi@prz.edu.pl) lub Z-cą Przewodniczącej Komisji, p. Izabelą Kunce z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (ikunce@ibdim.edu.pl).

Kolejny z cyklu Webinarów pt. „Tradycja czy nowoczesność? A może nowoczesna tradycja? Współczesne kąpiele do fosforanowania żelazowego i alternatywne metody chemicznego przygotowania powierzchni przed lakierowaniem proszkowym” wygłosi p. Lech Horecki z firmy Nanochemie Sp. z o.o. Jest to kolejny wykład o technologiach chemicznego przygotowania powierzchni przed malowaniem i powłokach konwersyjnych, koncentrujący się procesie fosforanowania żelazowego.

Jako kolejne w cyklu Webinary są przewidziane:

- Proces cynkowania, problemy technologiczne, proces przygotowania powierzchni ocynkowanej pod powłoki proszkowe, farby proszkowe dedykowane na powierzchnie ocynkowane,

- Mechaniczne przygotowanie powierzchni pod malowanie proszkowe,

- Przygotowanie powierzchni aluminium pod malowanie proszkowe.

Szczegóły o nadchodzących spotkaniach będą zamieszczone na stronie www.psk.org.pl.

Patronat prasowy objęły czasopisma:

       

Webinar objęła patronatem Polska Izba Konstrukcji Stalowych (PIKS). 


Ważne terminy

Webinar odbędzie się 16 maja 2022 r. w godz. 18.00 - 19:30.

Zgłoszenia udziału do dnia 13.05.2022 r. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego poniżej.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wniesienie opłaty za udział do dnia 13.05.2022 r.


Opłaty

Opłata za udział w Webinarze wynosi:

  • Uczestnicy: 200 zł netto + 23%VAT
  • Uczestnicy, członkowie PSK: 100 zł netto + 23%VAT
  • Studenci: 20 zł netto + 23%VAT

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdańsk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: Webinar FP2 + nazwisko

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zgłoszenie udziału w WEBINARZE jest jednoznaczne z udziałem w nim - brak wniesienia opłaty za udział nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w WEBINARZE.

W takim przypadku, PSK obciąży opłatą za udział w WEBINARZE po jego zakończeniu, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała w nim udziału.


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama