KONFERENCJE PSK

Konferencja SEMINARIUM PSK DLA PROJEKTANTÓW'2019

O konferencji

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zaprasza Projektantów do udziału w seminarium:

"PROJEKTOWANIE POWŁOKOWYCH SYSTEMÓW ANTYKOROZYJNYCH I OGNIOCHRONNYCH NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH"


Dlaczego warto

Seminarium PSK dla Projektantów'2019, odbędzie się 24.10.2019 r. o godz. 11:00 (14:00 lunch) i zakończy się uroczystą kolacją.
 

Tematyka spotkania:

 1. mgr inż. Leszek Augustynek: Wprowadzenie
 2. mgr inż. Łukasz Augustyński: Konsekwencje błędnych i niekompletnych rozwiązań projektowych zabezpieczeń antykorozyjnych
 3. dr inż. Agnieszka Królikowska: Typowa specyfikacja zabezpieczeń antykorozyjnych – co musi zawierać i na co zwracać szczególną uwagę
 4. mgr inż. Iwona Gajecka: Problemy doboru reaktywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych
 5. mgr inż. Michał Jaczewski: Kolor i połysk - wzorce kolorów i metody oceny

 

Uczestnikom spotkania zostaną przekazane wykłady seminaryjne, w tym modelowy wzór specyfikacji zabezpieczeń antykorozyjnych przy zastosowaniu farb organicznych.
 

Miejsce: Hotel WINDSOR, Jachranka k. Warszawy
 

Liczba miejsc jest ograniczona - przewiduje się udział ok. 50 osób z branży infrastruktury (głównie) i budownictwa.

Seminarium jest sponsorowane przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.

Patronat: BUDIMEX.


Ważne terminy

Zgłoszenia oraz wpłaty do 20.09.2019 r.


Opłaty

Opłata za udział w Seminarium wynosi 350 zł + VAT / os. i obejmuje:

 • udział w Seminarium
 • materiały seminaryjne, w tym modelowy wzór specyfikacji zabezpieczeń antykorozyjnych przy zastosowaniu farb organicznych.
 • nocleg w pokoju 2-os. ze śniadaniem
 • lunch
 • przerwę kawową
 • uroczystą kolację

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdansk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: PROJEKTANCI + nazwisko uczestnika

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SEMINARIUM

Możliwa jest rezygnacja z udziału w SEMINARIUM do dnia 21 września 2019 r. - wówczas 100% wpłaconej opłaty konferencyjnej zostanie zwrócona na podane konto.
W tym celu, prosimy o przesłanie rezygnacji w formie pisemnej mailowo na adres: sekretarz@psk.org.pl oraz listem poleconym na adres Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk wraz z podaniem numeru konta, na które ma nastąpić zwrot należności.
Rezygnację uznaje się jako przyjętą do rozpatrzenia, w momencie potwierdzenia jej otrzymania przez PSK.
 
Zgłoszenie udziału w SEMINARIUM jest jednoznaczne z udziałem w SEMINARIUM - brak wniesienia opłaty za udział nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w SEMINARIUM.
W takim przypadku, PSK obciąży opłatą za udział w SEMINARIUM po jego zakończeniu, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała w nim udziału.

FormularzPliki do pobrania

Firmy wspierające PSK