CZŁONKOSTWO ZBIOROWE

KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH PSK

 

 • kontakty z firmami i osobami pracującymi w tej samej branży lub dziedzinach uzupełniających. Pozwala to na lepsze relacje bazujące na bezpośrednich znajomościach i szerszej ugruntowanej wiedzy o swoich możliwościach i potrzebach
 • dostęp do forum dyskusyjnego PSK (osoba reprezentująca firmę jest jednocześnie członkiem indywidualnym posiadającym login i hasło umożliwiające korzystanie z forum)
 • zniżka w opłatach za udział w spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez PSK dla osoby reprezentującej firmę
 • możliwość korzystania przez osobę reprezentującą firmę z informacji specjalistycznych dostępnych tylko dla członków PSK (kontakty do wszystkich członków PSK, materiały konferencyjne oraz spis uczestników z konferencji,  jak również dostępnych na portalu Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) gdzie można znaleźć materiały z konferencji EUROCORR, zniżki na publikacje  EFC itd.)
 • udział w polskich i europejskich projektach badawczych, w których bierze udział PSK (aktualnie są dwa projekty z grupy CORNET) do starania się o które niezbędny jest poza udziałem instytucji badawczych i firm – udział stowarzyszeń)
 • możliwość bezpłatnej prezentacji firmy na spotkaniach organizowanych przez PSK
 • zamieszczenie na stronie PSK logotypu oraz linku do strony internetowej firmy
 • bezpłatna możliwość dodawania w dziale OGŁOSZENIA na stronie PSK ogłoszeń np. dotyczących rekrutacji na dane stanowisko, sprzedaży/wynajmu sprzętu  itp.
 • bezpłatna możliwość dodawania w dziale AKTUALNOŚCI na stronie PSK ciekawych informacji np. informacji o wygraniu przetargu, zdjęć z realizacji danej inwestycji, informacji o przyznanych nagrodach itp.
 • możliwość zamieszczenia na stronie internetowej PSK reklamy (banera) w promocyjnej cenie  
 • bezpłatna możliwość przedstawienia informacji o swojej firmie na wystawach wspieranych przez PSK (np. Surfprotect)
 • przyjemność i satysfakcja z przynależenia do jedynego w Polsce związku KOROZJONISTÓW, który łączy Polskę z Europą (należy do Europejskiej Federacji Korozyjnej) i Światem (jest współzałożycielem Światowej Organizacji Korozyjnej).

 

SKŁADKA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO PSK

Wysokość składki Członka Wspierającego PSK wynosi 1500 zł/rok. 

Wpłat członkowskich prosimy dokonywać na nr konta:

96 1240 5400 1111 0000 4917 1677

Bank Pekao S.A., Oddział Gdańsk, ul. Ogarna 116

koniecznie z dopiskiem:

"składka członka wspierającego PSK za rok ..."

Wysokość składki na rok 2010 i następne została ustalona na posiedzeniu Zarządu PSK w dniu 6.11.2009 r.

 

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Firmy wspierające PSK