KONFERENCJE PSK

Konferencja Webinar - Trwałość Systemów Ogniochronnych. Deklaracje i Rzeczywistość

O konferencji

Zapraszamy na kolejny webinar PSK "Trwałość Systemów Ogniochronnych. Deklaracje i Rzeczywistość". 

Webinar odbędzie się 2 lutego 2021 r. o godz. 9.00. 

Webinar objęła patronatem Polska Izba Konstrukcji Stalowych (PIKS). 

 

Patronat Prasowy objęły czasopisma:  "Ochrona przed Korozją", "MOSTY".

   


Dlaczego warto

Program:

1.      Deklarowana trwałość ogniochronnych systemów malarskich. Normowe badania starzeniowe a oczekiwania rynku w kontekście wieloletniej eksploatacji,  Iwona Gajecka, PPG Coatings

2.      Degradacja chemiczna malarskich powłok ogniochronnych do ochrony konstrukcji stalowych: przyczyny, skutki, metody przeciwdziałania Łukasz Radosiński, Novasell Sp. z o. o.

3.      Ważne aspekty aplikacji farb ogniochronnych jako czynnik determinujący trwałość. Parametry malowania i pułapki konstrukcyjne oraz naprawy uszkodzeń montażowych i eksploatacyjnych Roman Rosiński, Hempel Paints

4.      Ciężka dola inspektora Bartosz Noworyta, ARMA Firma Inżynierska

5.      Studium przypadku. Ekspertyza stanu technicznego zabezpieczenia ppoż. Powłokowy system ogniochronny po 11 latach eksploatacji i co dalej, Sara Gajecka, PPG Coatings

6.      Dobór systemów ogniochronnych w zależności od klasy korozyjności środowiska,  Jacek Jabłoński, SIKA Poland

7.      Trwałość ogniochronnych natrysków cementowych na wybranych przykładach,  Michał Jaczewski, rzeczoznawca PSK


Ważne terminy

Zgłoszenia i wpłaty: do 31 stycznia 2021 r.


Opłaty

Opłata za udział w webinarze wynosi:

Członkowie PSK i PIKS: 50 zł netto + 23%VAT

Osoby nie będące Członkami PSK ani PIKS: 80 zł netto + 23%VAT

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdansk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: Webinar TSO + nazwisko

INFORMACJE DODATKOWE

Zgłoszenie udziału w WEBINARZE jest jednoznaczne z udziałem w nim - brak wniesienia opłaty za udział nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w WEBINARZE.
W takim przypadku, PSK obciąży opłatą za udział w WEBINARZE po jego zakończeniu, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała w nim udziału.

Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Brak plików

Firmy wspierające PSK