KONFERENCJE PSK

Konferencja Webinar pt. Przygotowanie powierzchni aluminium do malowania proszkowego

O konferencji

Komisja ds. Farb Proszkowych Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego zaprasza na  kolejny z cyklu Webinar pt. "Przygotowanie powierzchni aluminium do malowania proszkowego” wygłosi p. Dorota Maj  z firmy ALUFINISH POLSKA Sp. z o.o. S.K.

Podczas Webinarium będzie można pozyskać wiedzę na temat różnych procesów przygotowania aluminium przed malowaniem proszkowym oraz o najczęściej spotykanych problemach i błędach w przygotowaniu powierzchni aluminium. Na spotkaniu dowiemy się również z jakimi wadami powłok malarskich wiąże się nieprawidłowe przygotowanie powierzchni przed malowaniem proszkowym.

Szczegóły o nadchodzących spotkaniach będą zamieszczone na stronie www.psk.org.pl.

Patronat prasowy objęły czasopisma:

       

Webinar objęła patronatem Polska Izba Konstrukcji Stalowych (PIKS). 

 

UWAGA: W formularzu rejestracyjnym uczestnicy spotkania mogą zgłaszać zagadnienia, które są dla Nich szczególnie interesujące w ramach tematu Webinarium. Szczegółowy program Webinarium znajdziecie Państwo w dokumentach na stronie.


Ważne terminy

Webinar odbędzie się 23 listopada 2022 r. w godz. 14.00 - 15:30.

Zgłoszenia udziału do dnia 22.11.2022 r. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego poniżej.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wniesienie opłaty za udział do dnia 22.11.2022 r.

 


Opłaty

Opłata za udział w Webinarze wynosi:

  • Uczestnicy: 200 zł netto + 23%VAT
  • Uczestnicy, członkowie PSK: 100 zł netto + 23%VAT
  • Studenci: 20 zł netto + 23%VAT

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdańsk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: Webinar FP5 + nazwisko

INFORMACJE DODATKOWE

Zgłoszenie udziału w WEBINARZE jest jednoznaczne z udziałem w nim - brak wniesienia opłaty za udział nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w WEBINARZE.

W takim przypadku, PSK obciąży opłatą za udział w WEBINARZE po jego zakończeniu, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała w nim udziału.

 


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama