KONFERENCJE PSK

Konferencja Webinar - Ochrona konstrukcji żelbetowych

Dlaczego warto

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w WEBINARZE PSK

"Ochrona konstrukcji żelbetowych".

Webinar rozpocznie się 19. października 2020 r. o godz. 09:00.


Ważne terminy

Zgłoszenia i wpłaty: 16 października 2020 r.


Opłaty

Opłata za udział w webinarze wynosi:

Członkowie PSK: 50 zł netto + 23%VAT

Osoby nie będące Członkami PSK: 80 zł netto + 23%VAT

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdansk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: Webinar OKŻ + nazwisko

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zgłoszenie udziału w WEBINARZE jest jednoznaczne z udziałem w nim - brak wniesienia opłaty za udział nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w WEBINARZE.
W takim przypadku, PSK obciąży opłatą za udział w WEBINARZE po jego zakończeniu, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała w nim udziału.

Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Brak plików

Firmy wspierające PSK

Reklama