Ogłoszenia, zapytania ofertowe

  • Poszukiwany inspektor
    CANPACK S.A. - Fabryka Puszek Napojowych Brzesko poszukuje osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji zadania: „Malowanie pokrycia dachów z płyt warstwowych mających na celu zabezpieczenie i odnowę koloru na terenie fabryki CANPACK S.A. w Brzesku przy ul. Starowiejskiej 28."
    więcej ...

Firmy wspierające PSK