KONFERENCJE PSK

Konferencja Webinar pt. Chemiczne przygotowanie powierzchni metali przed lakierowaniem proszkowym

O konferencji

Webinar pt. "Chemiczne przygotowanie powierzchni metali przed lakierowaniem proszkowym" odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. w godz. 10.00 - 11:30.

Komisja ds. Farb Proszkowych Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego zaprasza na nowy cykl webinarów, poświęconych tematyce farb proszkowych. Mamy nadzieję, że wykłady prowadzone w ramach planowanego cyklu będą miejscem nie tylko dzielenia się wiedzą techniczną, ale również platformą wymiany doświadczeń. Wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz Komisji ds. Farb Proszkowych PSK zachęcamy do kontaktu w tej sprawie z Przewodniczącą Komisji, p. Barbarą Pilch-Piterą z Politechniki Rzeszowskiej (barbpi@prz.edu.pl) lub Z-cą Przewodniczącej Komisji, p. Izabelą Kunce z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (ikunce@ibdim.edu.pl).

Pierwszy z cyklu webinarów pt. "Chemiczne przygotowanie powierzchni metali przed lakierowaniem proszkowym. Po co to robić? Jak to robić?" wygłosi – p. Rafał Kretkiewicz z firmy Chemetall Polska Sp. z o.o. (grupa BASF).

Będzie to spotkanie wprowadzające podczas którego poruszone zostaną niezwykle ważne kwestie związane chemicznym przygotowaniem podłoża pod lakierowanie proszkowe, z naciskiem na przygotowanie powierzchni stali w procesie fosforanowania cynkowego.

Podczas Webinarium będzie można pozyskać wiedzę na temat rozwiązań technicznych, kontroli przebiegu procesu oraz korzyści wynikających z przeprowadzenia wstępnej obróbki powierzchni.


Jako kolejne w cyklu Webinary są przewidziane:

  • "Tradycja czy nowoczesność? A może nowoczesna tradycja? Współczesne kąpiele do fosforanowania żelazowego i alternatywne metody chemicznego przygotowania powierzchni przed lakierowaniem proszkowym" – p. Lech Horecki z firmy Nanochemie Sp. z o.o.
  • Proces cynkowania, problemy technologiczne, proces przygotowania powierzchni ocynkowanej pod powłoki proszkowe, farby proszkowe dedykowane na powierzchnie ocynkowane.
  • Mechaniczne przygotowanie powierzchni pod malowanie proszkowe.
  • Przygotowanie powierzchni aluminium pod malowanie proszkowe.

Szczegóły o nadchodzących spotkaniach będą zamieszczone na stronie www.psk.org.pl.

Webinar objęła patronatem Polska Izba Konstrukcji Stalowych (PIKS). 

Patronat prasowy objęły czasopisma:

    


Ważne terminy

Zgłoszenia udziału do dnia 22.04.2022 r. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego poniżej.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wniesienie opłaty za udział do dnia 22.04.2022 r.


Opłaty

Opłata za udział w Webinarze wynosi:

  • Uczestnicy: 200 zł netto + 23%VAT
  • Uczestnicy, członkowie PSK: 100 zł netto + 23%VAT
  • Studenci: 20 zł netto + 23%VAT

Opłatę za udział w webinarze należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdańsk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: Webinar FP + nazwisko

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zgłoszenie udziału w WEBINARZE jest jednoznaczne z udziałem w nim - brak wniesienia opłaty za udział nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w WEBINARZE.

W takim przypadku, PSK obciąży opłatą za udział w WEBINARZE po jego zakończeniu, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała w nim udziału.

Rejestracja udziału w webinarze jest równoznacze z zapoznaniem się i akceptacją warunków Regulaminu, który znajduje się z plikach DO POBRANIA poniżej.


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama