PROJEKTY PSK

 • Srebrny medal GIF oraz Nagroda Specjalna im. Nicoli Tesli dla projektu ZINCPOWER
  W dniach 14–15 maja odbyło się w Limassol na Cyprze Globalne Forum Wynalazczości (Global Invention Forum) zorganizowane przez Międzynarodowy Klub Innowacji "Archimedes" przy współudziale Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Międzynarodowej Organizacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA, INVEST Cyprus i Międzynarodowego Związku Stowarzyszeń Innowacji i Wynalazczości (IAIA). Polskę reprezentowała Agencja Promocyjna INVENTOR , organizator polskich ekspozycji na targach wynalazczości m.in. 
w Norymberdze, Genewie, Moskwie, Zagrzebiu i Trzyńcu.
  więcej ...
 • Medal Targów iENA 2018 dla Zincpower
  W dniach 1–4 listopada odbyły się w Norymberdze 70. Międzynarodowe Targi iENA 2018: Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty zorganizowane przez AFAG Messen und Ausstellungen GmbH.
  więcej ...
 • Medal za projekt Zincpower
  International Invention and Innovation Show INTARG POLAND uhonorowało projekt ZINCPOWER brązowym medalem.
  więcej ...
 • Inicjatywa CORNET - projekt ZINCPOWER
  Polskie Stowarzyszenie Korozyjne realizuje kolejny projekt badawczy w ramach Inicjatywy CORNET, ZINCPOWER nr CORNET/22/1/2016, pt. „Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych/New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties”. Okres realizacji projektu: 01.07.2017–30.06.2019.
  więcej ...
 • Inicjatywa CORNET - projekt DuraCoat
  Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zrealizowało projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet pt. „Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe”/„Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures”, o akronimie DuraCoat. Okres realizacji projektu: 01.04.2015 – 31.03.2017.
  więcej ...
 • Inicjatywa CORNET - projekt BioCoat
  Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zrealizowało projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet pt. „Ekonomicznie opłacalne powłoki do wnętrz oparte na biopolimerach"/ "Cost-effective biopolymer interior coatings", o akronimie BioCoat, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji projektu: 01.04.2014–31.03.2016.
  więcej ...

Firmy wspierające PSK