KONFERENCJE PSK

Konferencja Webinar pt.: Cynkowanie ogniowe jako końcowy lub pośredni proces zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych

O konferencji

Komisja ds. Farb Proszkowych Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego zaprasza na  kolejny z cyklu Webinar pt. "Cynkowanie ogniowe jako końcowy lub pośredni proces zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych”, który wygłosi p. Andrzej Janiak z firmy ZinkPower Wielkopolska Sp. z o.o. (grupa Kopf).

Podczas Webinarium będzie można pozyskać wiedzę nie tylko na temat przebiegu procesu cynkowania ogniowego i wymagań normy PN-EN ISO 1461, ale również zakresu uzgodnień między zamawiającym i wykonawcą powłok cynkowych oraz współpracy pomiędzy wykonawcami powłok cynkowych i lakierniczych.

Szczegóły o nadchodzących spotkaniach będą zamieszczone na stronie www.psk.org.pl.

Patronat prasowy objęły czasopisma:

       

Webinar objęła patronatem Polska Izba Konstrukcji Stalowych (PIKS). 


Ważne terminy

Webinar odbędzie się 20 października 2022 r. w godz. 14.00 - 15:30.

Zgłoszenia udziału do dnia 19.10.2022 r. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego poniżej.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wniesienie opłaty za udział do dnia 19.10.2022 r.


Opłaty

Opłata za udział w Webinarze wynosi:

  • Uczestnicy: 200 zł netto + 23%VAT
  • Uczestnicy, członkowie PSK: 100 zł netto + 23%VAT
  • Studenci: 20 zł netto + 23%VAT

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdańsk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: Webinar FP + nazwisko

Zgłoszenie udziału w WEBINARZE jest jednoznaczne z udziałem w nim - brak wniesienia opłaty za udział nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w WEBINARZE.

W takim przypadku, PSK obciąży opłatą za udział w WEBINARZE po jego zakończeniu, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała w nim udziału.


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama