KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

ul. Elbląska 133A, 80-718 GDAŃSK

 

tel. 58/ 300-90-00 fax. 58/ 300-90-09
www.psk.org.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w:
Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000053936 (aktualny wypis)
Regon nr: 001270291
NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdańsk, Ogarna 116
nr 96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
dla wpłat zagranicznych:
SWIFT: PKO PPL PW
PL 96 1240 5400 1111 0000 4917 1677

Kontakty bezpośrednie:
Prezes PSK - mgr inż. arch. Iwona Graniczna-Gajecka
tel.: +48 602 182 981
e-mail: gajecka@psk.org.pl
Sekretarz PSK - Urszula Paszek
tel.: 661 964 144
e-mail: sekretarz@psk.org.pl

Firmy wspierające PSK

Reklama