Inicjatywa CORNET – projekt EcoWaterZinc

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne realizuje już czwarty projekt badawczy w ramach Inicjatywy CORNET. Projekt CORNET/30/5/2020 pt. „Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem / Waterbased, environmental friendly Zinc rich primer systems, o akronimie EcoWaterZinc. Projekt realizowany jest od maja 2021 r., a termin jego zakończenia to 30 kwiecień 2023 r.

Inicjatywa CORNET – projekt EcoWaterZinc

    

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne realizuje już czwarty projekt badawczy w ramach Inicjatywy CORNET. Projekt CORNET/30/5/2020 pt. „Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem / Waterbased, environmental friendly Zinc rich primer systems, o akronimie EcoWaterZinc, jest w pewien sposób kontynuacją poprzedniego projektu ZincPower, o którym pisaliśmy m.in. w Ochronie przed Korozją, , vol. 60, nr 7/2017, s. 236. Obecny projekt realizowany jest od maja 2021 r., a termin jego zakończenia to 30 kwiecień 2023 r. 

Wnioskodawcą projektu ze strony Polski jest PSK, a prace badawcze wykonywane są w Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, w  Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach i w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Partnerami ze strony niemieckiej jest stowarzyszenie – Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL), oraz instytut – Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA).

W skład Komitetu Użytkowników, pełniącego w czasie realizacji projektu rolę doradcy, wchodzi 8 przedsiębiorstw, które są członkami Stowarzyszenia:  ARMA Firma Inżynierska Jerzy Noworyta Bartosz Noworyta,  ANTICOR, CHEMIKA Marek Gajewski, MALCHEM, TALKOR, PROMAL Coatings, PRONET COLOR , SAVEPOL POLIURETANY. 

Grunty wysoko pigmentowane cynkiem to jedne z najlepszych farb w systemach powłokowych do długoletniego zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją. Ze względu na aspekty środowiskowe – zawartość lotnych związków organicznych (VOC) i zrównoważony rozwój, istnieje pilna potrzeba nowych rozwiązań w zakresie tego typu gruntów. Takie rozwiązanie mogą stanowić wodne grunty pigmentowane cynkiem.  

Celem projektu jest odpowiednia modyfikacja powierzchni pigmentów cynkowych, aby zmniejszyć reaktywność cynku w kontakcie z wodą, jak również optymalizacja składu farb pod względem matrycy polimerowej i środków pomocniczych, w szczególności dyspergujących. W farbach zostaną przebadane pigmenty w postaci pyłu i płatków, zastosowane w mieszaninach o różnej proporcji pigmentów z obróbką powierzchniową i bez obróbki. Opracowane farby zostaną ocenione pod kątem ich właściwości ochronnych w atmosferach korozyjnych – w warunkach laboratoryjnych i w środowisku naturalnym.

Opracowanie nowych, wodorozcieńczalnych gruntów cynkowych będzie miało korzystny wpływ na ochronę środowiska: z jednej strony dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia atmosfery lotnymi związkami organicznymi (rozpuszczalnikami organicznymi), które stanowią jeden ze składników odpowiedzialnych za tworzenie się smogu, z drugiej – dzięki modyfikacji powierzchni pigmentów cynkowych, co może zmniejszyć szybkość roztwarzania się cynku w środowisku eksploatacji powłok, a tym samym ograniczyć ilość związków cynku uwalniających się z powłoki.

Realizacja projektu ma zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne. Uzyskane wyniki przyczynią się do poznania udziału i roli mechanizmów ochronnego działania zmodyfikowanych pigmentów cynkowych – katodowego i barierowego. W praktyce dadzą  możliwość zapoznania się z nowymi, ekologicznymi rozwiązaniami w zakresie ochrony przed korozją i wprowadzenia na rynek  nowych, wodnych gruntów pigmentowanych cynkiem.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 1 528 438,99 zł.

Całkowita wartość projektu:        1 547 397,91 zł

Filmik dot projektu EcoWaterZinc TUTAJ

Firmy wspierające PSK

Reklama