Inicjatywa CORNET – projekt BioCoat

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zrealizowało projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet pt. „Ekonomicznie opłacalne powłoki do wnętrz oparte na biopolimerach"/ "Cost-effective biopolymer interior coatings", o akronimie BioCoat, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Okres realizacji projektu: 01.04.2014–31.03.2016.

Inicjatywa CORNET – projekt BioCoat

Projekt zrealizowano we współpracy z niemieckimi i belgijskimi stowarzyszeniami i ośrodkami badawczo-naukowymi:

 • Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL), Niemcy,
 • Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA), Niemcy,
 • Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK), Polska,
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPIB), Polska,
 • Coating Research Institute (CoRI), Belgia,
 • Materia Nova (MN), Belgia.

 

Wnioskodawcą projektu ze strony Polski było PSK, a prace badawcze wykonywane były w Oddziale Farb i Tworzyw IMPIB w Gliwicach. W skład Komitetu Użytkowników współpracującego z wnioskodawcą na rzecz realizacji projektu weszło 7 przedsiębiorstw będących członkami Stowarzyszenia: ANTICOR PPH Sp. z o.o,  ARMA Firma Inżynierska Spółka Jawna, DAAS Sp. z o.o., DUHEN 2 Spółka Cywilna, MALCHEM Sp. z o.o., PROFARB Grupa Chemiczna Sp. z o.o., ZINGAMETALL Poland S.C.

            Zastępowanie surowców do farb pochodzenia petrochemicznego surowcami pochodzenia naturalnego jest jedną z możliwości zmniejszenia emisji CO2, głównego składnika gazów cieplarnianych, oraz uniezależnienia się od surowców ze źródeł nieodnawialnych. W zakresie surowców do wyrobów lakierowych prowadzi się obecnie badania w dwóch kierunkach. Pierwszy obejmuje syntezę spoiw do farb
z zastosowaniem surowców nieodnawialnych, drugi – otrzymanie nowych polimerów opartych na surowcach biologicznych. Celem projektu jest zbadanie możliwości  zastosowania w wyrobach lakierowych biopolimerów, jako zamienników konwencjonalnych spoiw produkowanych z surowców petrochemicznych. W ramach realizacji projektu prowadzone są badania nad zastosowaniem biopolimerów w wyrobach lakierowych do zastosowań wewnętrznych na stal, ściany i drewno. Przewiduje się, że w przypadku wyrobów lakierowych do zastosowań wewnętrznych prawdopodobieństwo połączenia funkcjonalności z opłacalnością ekonomiczną, uzyskane w przypadku zamiany tradycyjnego spoiwa na biopolimery, jest największe. Projekt zakłada otrzymanie prototypowych wyrobów lakierowych dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje prace nad biopolimerami: ich wyborem i modyfikacją. Drugi dotyczy wyboru i modyfikacji środków pomocniczych i innych dodatków oraz opracowanie i badanie wyrobów z udziałem biopolimerów w celu wytypowania najlepszych wariantów recepturowych.

            Do tej pory nie podjęto w kraju badań nad zastosowaniem biopolimerów do wyrobów lakierowych, w przeciwieństwie do stosowania ich w tworzywach, np. polilaktydu do produkcji folii.  W ramach realizacji projektu zostaną  opracowane i zoptymalizowane pod kątem zastosowania ich jako surowców do farb wodne dyspersje poliuretanowe i emulsje alkidowe oparte na kwasach otrzymanych z cukrów i innych odnawialnych źródeł na drodze chemicznej lub biologicznej oraz polietery i poliestry oparte na skrobi i proteinach.

WYNIKI PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ W PUBLIKACJACH dostępnych dla Członków PSK po zalogowaniu się w PLIKACH DO POBRANIA (u dołu strony):

 • Wpływ modyfikacji biopolimerów stosowanych jako spoiwa na właściwości farb dyspersyjnych
 • Badania nad zastosowaniem w farbach dla budownictwa wodnych dyspersji poliuretanowych opartych na biosurowcach
 • Zastosowanie biopolimerów w wyrobach lakierowych​
 • The effect of new bio-based resins from plant oils on properties of architectural coatings
 • INVESTIGATIONS ON THE USE OF BIOPOLYMERS IN COATING MATERIALS
 • Farby na podłoża mineralne oparte na biopolimerach do stosowania w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych

 

INFORMACJE PRASOWE O PROJEKCIE:

 

Wyniki realizacji projektu będą mogły być wykorzystane w kraju zarówno przez producentów spoiw, jak i farb do opracowania swoich własnych technologii produkcji materiałów opartych na surowcach biologicznych, co uniezależni ich od surowców pochodzących ze źródeł nieodnawialnych. Wydaje się, że w niedalekiej przyszłości przepisy dotyczące produkcji i stosowania wyrobów lakierowych będą zmuszały producentów do stosowania takich technologii. 

Receptury wyrobów lakierowych dostępne są  dla Członków PSK po zalogowaniu się w PLIKACH DO POBRANIA (u dołu strony)

Firmy wspierające PSK

Reklama