Inicjatywa CORNET – projekt ColourTune

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne realizuje kolejny, piąty już projekt badawczy w ramach Inicjatywy CORNET – Projekt CORNET/31/20/2022, o akronimie ColourTune, pt. Dostrojenie barwy farb nawierzchniowych – metoda doboru pigmentów i zapewnienie stabilności barwy / Tuning the colour of topcoats – method for selection of pigments and safeguarding colour stability.

Inicjatywa CORNET – projekt ColourTune

Prace badawcze wykonywane są w tym samym składzie jak w poprzed­nich projektach CORNET: Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Mate­riałów Polimerowych i Barwników, Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) w Stuttgarcie. Stowarzyszenie ze strony niemieckiej to Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL).  
W skład Komitetu Użytkowników, pełniącego w czasie reali­za­cji projektu rolę doradcy, wchodzi 8 przedsiębiorstw: ARMA Firma Inżynierska Jerzy Noworyta Bartosz Noworyta Spółka Jawna, ANTICOR Sp. z. o.o., KRAHN Chemie Polska Sp. z o.o., MALCHEM Sp. z o.o., MULTICHEM Sp. z o.o., PROMAL Coatings Sp. z o.o., PRO­NET COLOR Sp. z o.o., SAVEPOL POLIURETANY Sp. z o.o.

Systemy powłokowe do długoletniej ochrony przed korozją powinny odznaczać się doskonałą odpornością na czynniki atmosferyczne. Ważne jest, aby zapewniały one nie tylko ochronę przed dostępem czynników korozyjnych do powierzchni stali, ale również estetyczny wygląd w długim okresie użytkowania, co można osiągnąć odpowiednim doborem powłoki nawierzchniowej cha­rakteryzującej się stabilnością barwy, połysku i innych właściwości powierzchniowych. Wymagania dotyczące trwałości barw farb proszkowych zostały ujęte w standardach Qualicoat, Qualisteel, AAMA i GSB, ale do tej pory nie opracowano jeszcze zaleceń dotyczących farb ciekłych. 
Głównym celem projektu jest sprawdzenie czy w wyniku badań starzeniowych powłok w cyklicznie zmiennych warunkach obej­mujących zmiany temperatury, wilgotności i działanie promieniowania UV można ustalić z dużym prawdopodobieństwem, w jaki sposób należałoby modyfikować powłoki nawierzchniowe w celu poprawy ich odporności na czynniki atmosferyczne, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości optycznych (zachowania połysku, barwy). Wyniki badań barwometrycznych, struktury i topografii powłok oraz generowania w nich naprężeń pod wpływem różnych zmiennych narażeń można wykorzystać do ustalenia, jak długo powinny trwać badania starzeniowe i według jakiego cyklu, aby uzyskać wystarczająco duże zróżnicowanie wyników, a tym samym informacje potrzebne do ukierunkowania optymalizacji receptur, jak również który z czynników (UV, woda czy wahania temperatury i wilgotności) w największym stopniu wpływa na zmianę właściwości dekoracyjnych powłok. Wyniki projektu posłużą więc zarówno do weryfikacji metod badań laboratoryjnych symulujących warunki atmosferyczne, jak i do określenia możliwości poprawy właściwości powłok nawierzchniowych w celu uzyskania jak najlepszej stabilności barwy. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu umożliwią skuteczny dobór pigmentów i optymalizację farb nawierzchniowych stosowanych w systemach powłokowych do długoletniej ochrony konstrukcji stalowych.

 

Firmy wspierające PSK

Reklama