Złoty Laur Innowacyjności za projekt Zincpower

Kapituła Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020” pod przewodnictwem Wiceprezesa FSNT-NOT dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, przyznała Laury i Wyróżnienia 13 projektom innowacyjnym w 7 kategoriach konkursowych.

Złoty Laur Innowacyjności za projekt Zincpower

To już X -  jubileuszowa edycja cieszącego się ogromną popularnością Konkursu, którego celem jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych nowatorskich rozwiązań, praktycznie ze wszystkich dziedzin gospodarki, nauki oraz dziedzin użytecznych społecznie i służących m.in. rozwojowi gospodarczemu i konkurencyjności polskiej gospodarki.

W kategorii "Inżynieria materiałowa" Złoty Laur otrzymali: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,nstytut Badawczy Dróg i Mostów, Fraunhofer-IPA oraz Polskie Stowarzyszenie Korozyjne za projekt: Nowa generacja farb pigmentowanych cynkiem o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych.

Firmy wspierające PSK

Reklama