Inicjatywa CORNET – projekt Zincpower

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne realizuje kolejny projekt badawczy w ramach Inicjatywy CORNET, ZINCPOWER nr CORNET/22/1/2016, pt. „Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych/New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties”. Okres realizacji projektu: 01.07.2017–30.06.2019.

Inicjatywa CORNET – projekt Zincpower

Wnioskodawcą projektu ze strony Polski jest PSK a prace badawcze wykonywane są w Instytucie Inżynierii Materiałów i Polimerowych i Barwników, w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach i w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Partnerami ze strony niemieckiej jest stowarzyszenie – Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL) oraz instytut – Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA).

W skład Komitetu Użytkowników współpracującego z Wnioskodawcą na rzecz realizacji projektu wchodzi 7 przedsiębiorstw będących członkami Stowarzyszenia: ARMA Firma Inżynierska Jerzy Noworyta Bartosz Noworyta,  ANTICOR PPH, J.W – SYSTEM Jacek Wojdyła, PROMAL Coatings,  SAVEPOL POLIURETANY,  TALKOR, ZINGAMETALL POLAND S.C.

Celem projektu jest opracowanie epoksydowych gruntów pigmentowanych cynkiem dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynkowym gruntom etylokrzemianowym. Cel ten zamierza się osiągnąć dzięki zastosowaniu w gruntach nowych pigmentów cynkowych, opracowanych przez IPA, zmodyfikowanych pod względem kształtu, wielkości cząstek, składu (cynk, stopy cynku) i modyfikacji powierzchniowej: organicznej i nieorganicznej (cienka warstwa Mg, Al), mających na celu zmniejszenie szybkości korozji cynku w powłokach.

Przewiduje się, że zastosowanie pigmentów cynkowych nowej generacji umożliwi otrzymanie gruntów organicznych dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynowym gruntom nieorganicznym, z możliwością nakładania ich na gorzej przygotowane podłoże, dzięki czemu uzyska się rozszerzenie rynku farb renowacyjnych o wysokojakościowe grunty cynkowe, należące do grupy skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Opracowanie nowych gruntów cynkowych będzie miało ponadto korzystny wpływ na ochronę środowiska. Modyfikacja pigmentów cynkowych może zmniejszyć szybkość roztwarzania się cynku w środowisku eksploatacji powłok, a tym samym zmniejszyć ilość związków cynku uwalniających się z powłoki. Zastosowanie gruntów cynkowych skutecznie chroniących podłoże stalowe przed korozją, a jednocześnie bardziej tolerancyjnych do niedokładnie oczyszczonego podłoża, pozwoli na zmniejszenie liczby koniecznych napraw i renowacji, co również przyczyni się do ochrony środowiska.

Realizacja projektu ma zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne. Uzyskane wyniki przyczynią się do poznania udziału i roli mechanizmów ochronnego działania zmodyfikowanych pigmentów cynkowych – katodowego i barierowego. W praktyce – wyniki badań posłużą do opracowania nowych epoksydowych gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych. Liczymy na zainteresowanie producentów recepturami opracowanych farb.

 

WYNIKI PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ W PUBLIKACJACH:

Nowa generacja antykorozyjnych gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach ochronnych, użytkowych i ekologicznych

 

INFORMACJE PRASOWE O PROJEKCIE:

Projekty badawcze Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego (Ochrona przed Korozją, nr 7/2017, s.214)

Nowy Projekt badawczy realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (Ochrona przed Korozją, nr 7/2017, s.236)

Międzynarodowe Targi iENA 2018  (Ochrona przed Korozją, nr 12/2018, s.389)

Trendy rozwojowe w technologii farb i lakierów (Ochrona przed Korozją, nr 4/2019, s.154)

Global Invention Forum (Ochrona przed Korozją, nr 6/2019, s.211)

 

Firmy wspierające PSK

Reklama