Srebrny medal GIF oraz Nagroda Specjalna im. Nicoli Tesli dla projektu Zincpower

W dniach 14–15 maja odbyło się w Limassol na Cyprze Globalne Forum Wynalazczości (Global Invention Forum) zorganizowane przez Międzynarodowy Klub Innowacji "Archimedes" przy współudziale Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Międzynarodowej Organizacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA, INVEST Cyprus i Międzynarodowego Związku Stowarzyszeń Innowacji i Wynalazczości (IAIA). Polskę reprezentowała Agencja Promocyjna INVENTOR , organizator polskich ekspozycji na targach wynalazczości m.in. 
w Norymberdze, Genewie, Moskwie, Zagrzebiu i Trzyńcu.

Srebrny medal GIF oraz Nagroda Specjalna im. Nicoli Tesli dla projektu Zincpower

Srebrny medal GIF oraz Nagrodę Specjalną im. Nicoli Tesli od Serbskiego Stowarzyszenia Wynalazców otrzymało rozwiązanie „Nowa generacja gruntów pigmentowanych modyfikowanymi pigmentami cynkowymi o doskonałej odporności na czynniki mechaniczne i korozyjne”  opracowane przez konsorcjum w składzie: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPiB), Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) oraz Instytut Fraunhofera Inżynierii Produkcji i Automatyki (IPA). Autorami rozwiązania są: Małgorzata Zubielewicz, Ewa Langer  i Helena Kuczyńska (IMPiB), Agnieszka Królikowska i Leszek Komorowski (IBDIM), Matthias Wanner, Katarzyna Krawczyk, Lukas Aktas i Michael Hilt (IPA). Nagrodzone rozwiązanie jest wynikiem realizacji międzynarodowego projektu CORNET/22/1/2016 “Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych (ZincPower)” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

 

Firmy wspierające PSK

Reklama