RZECZOZNAWCY PSK

W dniu 25.02.2008 r. na Walnym Zebraniu PSK została stworzona Komisja ds. Ekspertów PSK. Jej celem było ustalenie regulaminu powoływania ekspertów PSK. Kandydat powinien m.in. udokumentować co najmniej 5-letnią praktykę w dziedzinie ochrony przed korozją, ukończyć kurs lub mieć wykształcenie w tej dziedzinie oraz przedstawić spis wykonywanych prac, ekspertyz, opinii technologii, publikacji itp. W dniu 22.03.2011 r. w Jastrzębiej Górze, Zarząd PSK, wzorując się na wynikach pracy Komisji, uchwalił powołanie tytułu Rzeczoznawcy PSK.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania tytułu Rzeczoznawcy PSK, wnioskiem i dokumentami towarzyszącymi dostępnymi poniżej - w plikach do pobrania oraz do składania aplikacji.

 

W związku z opracowaniem nowego regulaminu przyznawania tytułu Rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego dotychczasowe tytuły tracą ważność z dniem 30 czerwca 2021 r. 

W związku z powyższym prosimy osoby posiadające tytuł Rzeczoznawcy PSK o:

- złożenie wniosku na aktualnie obowiązujących formularzach, dostępnych poniżej;

- zadeklarowania do 6-ciu specjalności zgodnie z listą.

Osoby które uzyskały tytuł Rzeczoznawcy przed 31 grudnia 2020 zwolnione są z opłat, pod warunkiem złożenia wniosku do 15 czerwca 2021 roku.

Dla kandydatów, których wnioski będą rozpatrywane po 1 stycznia 2021 obowiązują zasady i opłaty zamieszczone w regulaminie.

Firmy wspierające PSK

Reklama