Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

ul. Elbląska 133A, 80-718 GDAŃSK

Stowarzyszenie zarejestrowane w:
Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000053936 (aktualny wypis)
Regon nr: 001270291
NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdańsk, Ogarna 116
nr 96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
dla wpłat zagranicznych:
SWIFT: PKO PPL PW
PL 96 1240 5400 1111 0000 4917 1677

Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama