REPREZENTACJA PSK W INNYCH ORGANIZACJACH

mgr inż. Bartłomiej Guzik – Przedstawiciel PSK w BOA EFC

Urodzony 14.12.1981 w Krakowie, ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Inżynieria Materiałowa i Ceramika, specjalność: Ochrona przed korozją. Po ukończeniu studiów pracuje cały czas w branży zabezpieczeń antykorozyjnych, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje. Od 9 lat jest certyfikowanym inspektorem FROSIO level 3. Obecnie, od 10 lat pracuje w najbardziej innowacyjnej i największej niemieckiej prywatnej firmie z branży farb i lakierów Mankiewicz jako lider rozwoju wysokospecjalizowanych technologii antykorozyjnych.

Informacje kontaktowe:
bartlomiej.guzik@psk.org.pl
tel.: 607 241 063

Firmy wspierające PSK

Reklama