POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych członków, odwiedzających witrynę internetową, nadawców wiadomości e-mail i użytkowników usług.

Poniższe zasady dotyczą przypadku, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych naszych członków, odwiedzających stronę internetową, nadawców wiadomości e-mail i użytkowników usług, innymi słowy, gdy określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), uprzejmie informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Korozyjne z siedzibą ul. Elbląska 133A, 80-718 GDAŃSK
    W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem: prezes@psk.org.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na podstawie art. 6 ust 1 lit. F
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być współorganizatorzy szkoleń i konferencji branżowych
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (do państw spoza Unii Europejskiej)
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10lat
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
  7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych lub żądania usunięcia, nie możliwe jest członkostwo w PSK oraz uczestnictwo w kursach i konferencjach

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Prezesowi PSK drogą mailową prezes@psk.org.pl lub na adres Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, ul. Elbląska 133A, 80-718 GDAŃSK

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Firmy wspierające PSK

Reklama