NAGRODY

Dział ten zawiera informacje o wszelkiego rodzaju uznaniach jakie nadaje Polskie Strowarzyszenie Korozyjne osobom i firmom za szeroko pojętą działalność na rzecz walki z korozją. PSK przygotowuje się do wprowadzenia, w zakresie swoich kompetencji i zgodnie ze statutem oraz tworzonymi w tym celu regulaminami, kwalifikacji osób i firm oraz ustanowienia rzeczoznawców PSK.

Dyplomy za szczególne osiągnięcia na rzecz walki z korozją oraz współpracy ze stowarzyszeniem wraz ze Srebrną Odznaką PSK są przyznawane od 2008 roku.

Od 2010 roku wprowadzone zostały nagrody PSK dla najlepszej pracy inżynierskiej, magisterskiej i doktorskiej w dziedzinie ochrony przed korozją.

Nagrody "Rdzawa Kania" za najlepszy produkt/technologię PSK przyznaje od 2016 roku.

 

SREBRNE ODZNAKI PSK

Począwszy od roku 2008 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego postanowił nadawać honorowe tytuły Wielkiego Korozjonisty wraz ze Srebrną Odznaką PSK (Odznakę Wielkiego Korozjonisty) osobom, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju Stowarzyszenia, a jednocześnie posiadają bogaty dorobek zawodowy w dziedzinie walki z korozją. Od roku 2009 wyróżnienie to przyznaje Kapituła Srebrnej Odznaki PSK, którą stanowią jej dotychczasowi posiadacze. 

Tytuły Wielkiego Korozjonisty otrzymali:

 1. Aleksandra Baraniak (2008)
 2. Witold Milewski (2009)
 3. Marek Marcinkowski (2009)
 4. Agnieszka Królikowska (2010)
 5. Wojciech Sokólski (2010)
 6. Jacek Bordziłowski (2010)
 7. Małgorzata Zubielewicz (2011)
 8. Andrzej Brandt (2012)
 9. Michał Jaczewski (2013)
 10. Andrzej Królikowski (2014)
 11. Andrzej Głębowicz (2015)
 12. Urszula Szczyrek (2016)
 13. Kazimierz Raduszkiewicz (2017)
 14. Iwona Gajecka (2019)
 15. Lech Adamczewski (2019)
 16. Krzysztof Saramowicz (2019)
 17. Maciej Wiśniewski (2021)
 18. Łukasz Augustyński (2021)
 19. Jerzy Kosior (2022)
 20. Marek Dardzikowski (2022)
 21. Anna Białecka (2023)

 

Kapituła Srebrnej Odznaki PSK: Michał Jaczewski (przewodniczący),  Wojciech Sokólski, Marek Marcinkowski, Agnieszka Królikowska, Jacek Bordziłowski, Małgorzata Zubielewicz, Andrzej Brandt, , Andrzej Królikowski, Andrzej Głębowicz, Urszula Szczyrek, Kazimierz Raduszkiewicz, Iwona Gajecka, Lech Adamczewski, Krzysztof Saramowicz, Maciej Wiśniewski, Łukasz Augustyński, Jerzy Kosior, Marek Dardzikowski, Anna Białecka  

 

NAGRODY W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ

Podczas Walnego Zebrania PSK w Smardzewicach w dniu 25.02.2008 (MOLO'2008) został zatwierdzony Regulamin dorocznych Nagród Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego dla najlepszej pracy inżynierskiej, magisterskiej i doktorskiej w dziedzinie ochrony przed korozją, ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze praktycznym we współpracy z przemysłem  Zgłoszone prace muszą być zaopiniowane przez recenzenta i/lub promotora oraz przedstawiciela przemysłu. Nagrody przyznaje Kapituła, biorąc pod uwagę m. in. oryginalność opracowania, przydatność w praktyce i możliwość wdrożenia. W skład powołanej przez zarząd Kapituły wchodzą: Łukasz Radosiński - przewodniczący (Politechnika Wrocławska; Novasell Sp. z o.o.), Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski),  Leszek Komorowski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Korozji i Chemii), Sławomir Piłat (EURO-DARMAL Sp. z o.o). Wysokość nagród będzie corocznie ustalana przez Zarząd i Kapitułę.

 Werdykt Kapituły Konkursu - prace obronione w 2021-2022 r.
Laureaci:  dr inż. Agata Sotniczuk z Politechniki Warszawskiej (kategoria prac doktorskich)
 mgr inż. Patrycja Zaguła z Politechniki Rzeszowskiej (kategoria prac magisterskich)
inż. Klara Gańko z Politechniki Warszawskiej (kategoria prac inżynierskich)

Werdykt Kapituły Konkursu 2019
Laureaci:  dr Agnieszka Giemza z Politechniki Częstochowskiej (kategoria prac doktorskich)
 kategorii prac magisterskich nagrody nie przyznano
mgr Dominika Prokop z Politechniki Warszawskiej (kategoria prac inżynierskich)

 Werdykt Kapituły Konkursu 2017-2018 
Laureaci:  dr inż. Anna Dobkowska z Politechniki Warszawskiej (kategoria prac doktorskich)
 Ewa Siuta z Politechniki Śląskiej  (kategoria prac magisterskich
Sara Helena Koncewicz z Politechniki Rzeszowskiej (kategoria prac inżynierskich)

Werdykt Kapituły Konkursu 2016 
Laureaci: Martyna Dymek (kategoria prac doktorskich)
Małgorzata Gonet (kategoria prac inżynierskich)

Werdykt Kapituły Konkursu 2015 
Laureaci: Agata Sotniczuk, Mariusz Abram

Werdykt Kapituły Konkursu 2013 
Laureaci: Zbigniew Szklarz - 3.000 zł, Jarosław Medyński - 2.000 zł
Piotr Gawroński - 1.000 zł

Werdykt Kapituły Konkursu 2012 
Laureaci: Iwona Kukuła (Masternak) - 3.000 zł, Andrzej Dejneka - 2.000 zł
Kinga Sikor - 1.000 zł

Werdykt Kapituły Konkursu 2011
Laureaci: Bartosz Jarzebiński - 2.500 zł, Ewa Knapik - 1.500 zł
Paweł Fick - 500 zł, Katarzyna Gbur - 500 zł

Werdykt Kapituły Konkursu 2010
Laureaci: Dorota Wardzińska - 3.000 zł, Agata Biesaga - 2.000 zł

 

NAGRODY "RDZAWA KANIA" ZA NAJLEPSZY PRODUKT/TECHNOLOGIĘ

Laureat w 2023 roku:

Firma Mankiewicz. 

Firma Mankiewicz oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy powłok o wysokiej wydajności do szerokiego zakresu zastosowań.

 

 

Laureaci w 2019 roku:

W kategorii Najlepszy Produkt: Firma Hempel za podkładowe wysokocynkowe farby epoksydowe linii Avantguard

W kategorii Najlepsza Firma:  firma Novol. Ten krajowy producent wyrobów lakierowych produkuje rocznie ok. 18 000 farb, ma w asortymencie 1300 produktów, a eksportuje je do 53 krajów świata. Ponadto  w ramach Akademii Novol prowadzi szeroką akcję edukacyjną (szkoły zawodowe, technika, szkolenia, np. w zawodzie lakiernika).

Laureaci w 2017 roku:

TORKRET Sp. z o.o. w kategorii Najlepsza Realizacja

GT Poland Ltd Sp. z o.o. w kategorii Najlepszy Produkt

 

Laureaci w 2016 roku:

 preparat IKOROL – produkt inhibitorowy zwiększający przyczepność kolejnych warstw systemu antykorozyjnego do gorzej przygotowanych powierzchni stalowych, powierzchni ocynkowanych zanurzeniowo i powierzchni z pozostawionymi powłokami malarskimi, produkowany w Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

 

Firmy wspierające PSK

Reklama