KOMISJE

KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej Brandt - przewodniczący komisji

Urszula Szczyrek - członek

Andrzej Kubacki - członek

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Michał Jaczewski - przewodniczący

Lech Adamczewski - członek

Paweł Salak - członek

 

KOMISJA NORMALIZACYJNA

Aleksandra Baraniak - przewodnicząca komisji

 

KOMISJA DS. FARB OGNIOWYCH

Iwona Gajecka - przewodnicząca komisji

Aleksandra Baraniak - członek 

Urszula Lipska - członek 

Komisja została powołana w dniu 8.03.2011 r. przez Zarząd PSK.

 

SEKCJA PRODUCENTÓW FARB

Michał Jaczewski - Tikkurila Polska S.A. - przewodniczący

Leszek Augustynek - International Paint Sp. z o.o. - członek

Iwona Gajecka - PPG Sp. z o.o. - członek

Jerzy Kosior - Jotun Polska Sp. z o.o. - członek

Sekcję powołano  21 maja 2014 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PSK. W dniu 2.10. 2014 r. Zarząd PSK jednogłośnie przyjął Regulamin dotyczący zasad przestrzegania przepisów o uczciwej konkurencji w Sekcji Producentów Farb Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego.

Odpowiedź Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na zapytanie w sprawie kwalifikacji wyrobów lakierowych (farby i powłoki lakierowe) jako wyrobów budowlanych.

 

KOMISJA DS. KOLEJNICTWA

Jerzy Frąckowiak - przewodniczący

Przemysław Czajka - członek

Stanisław Stadnik - członek

Wojciech Paszkowski - członek

Piotr Kubacki - członek

Michael Ruppik - członek

Wiesław Lewicki - członek

Mirosław Falkus - członek

Marek Tyrybon - członek

 

Firmy wspierające PSK