KONFERENCJE PSK

Konferencja PSK JACHRANKA'2019

O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Konferencji PSK 

„Nowoczesne technologie przeciwkorozyjne”,

która odbędzie się w dniach 21 - 23 października 2019 r. w Hotelu WINDSOR w Jachrance.

 

Podczas konferencji prezentowane będzie praktyczne podejście do zagadnień korozji i ochrony przed korozją w następujących sesjach:

  • Powłoki ochronne i infrastruktura,
  • Przygotowanie powierzchni pod powłoki,
  • Energetyka i sieci przesyłowe,
  • Korozja i ochrona żelbetu,
  • Maszyny,
  • Ciekawe przypadki i problemy inspektorów nadzoru,
  • Ochrona elektrochemiczna,
  • Przegląd wybranych konferencji międzynarodowych oraz rozporządzeń dotyczących korozji

 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania referatów.

W zgłoszeniu prosimy podać, w której sekcji zechcą Państwo wystąpić z referatem, tytuł oraz krótkie streszczenie.

Wybrane referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie "Ochrona przed korozją".

 

KOMUNIKAT WSTĘPNY


Dlaczego warto

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?

Co roku w konferencji bierze udział ok. 200 znakomitych specjalistów w dziedzinie antykorozji, którzy z racji swej pozycji zawodowej podejmują decyzje w tym zakresie. 

Konferencja daje więc możliwość zdobycia wiedzy technicznej z zakresu praktycznych zastosowań technologii przeciwkorozyjnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami i producentami materiałów.
Potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji będzie wydane na zakończenie ZAŚWIADCZENIE.

Konferencja może być traktowana również jako szkolenie zwiększające i aktualizujące wiedzę personelu akredytowanych laboratoriów badawczych.


Ważne terminy

NADSYŁANIE TYTUŁÓW I KRÓTKICH STRESZCZEŃ REFERATÓW (W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM)

do 30.06.2019 r.

 

NADSYŁANIE PEŁNYCH TEKSTÓW REFERATÓW

do 30.08.2019 r.

Poniżej - w PLIKACH DO POBRANIA - zamieszczone są WYTYCZNE DLA AUTORÓW REFERATÓW

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Z PROMOCJĄ CENOWĄ

do 10.07.2019 r.

 

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

do 30.09.2019 r.

Opłaty

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI PSK JACHRANKA'2019 DOKONUJE SIĘ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Z PROMOCJĄ CENOWĄ

do 10.07.2019 r.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

do 30.09.2019 r.

 

KOSZTY KONFERENCJI

Nocleg w pokoju 2-os.

CZŁONKOWIE PSK

OPCJA 1 – 1 550 zł netto (zgłoszenie do dnia 10.07.2019 r.)

OPCJA 2 – 1 800 zł netto (zgłoszenie od dnia 11.07.2019 r.)

 

OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI PSK

OPCJA 3 – 1 900 zł netto (zgłoszenie do dnia 10.07.2019 r.)

OPCJA 4 – 2 300 zł netto (zgłoszenie od dnia 11.07.2019 r.)

 

Nocleg pokoju 1-os. lub 2-os. do pojedynczego wykorzystania

CZŁONKOWIE PSK

OPCJA 5 – 1 850 zł netto (zgłoszenie do dnia 10.07.2019 r.)

OPCJA 6 – 2 100 zł netto (zgłoszenie od dnia 11.07.2019 r.)

 

OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI PSK

OPCJA 7 – 2 200 zł netto (zgłoszenie do dnia 10.07.2019 r.)

OPCJA 8 – 2 600 zł netto (zgłoszenie od dnia 11.07.2019 r.)

 

OSOBY WYGŁASZAJĄCE REFERAT

OPCJA 9 – rabat – 100 zł netto

 

Wciąż możliwe jest przygotowanie posteru lub odpłatne zareklamowanie swojej firmy w formie prezentacji, pokazu lub wystawy.

 

OPŁATA ZA WYSTAWĘ, SPOT REKLAMOWY, STOISKO WYSTAWIENNICZE**

Członkowie Wspierający PSK - bezpłatnie, pozostali - 1500 zł netto.

 

OBJAŚNIENIA:
* rezerwacja pokoju następuje w dniu wpłynięcia wpłaty na konto PSK; zwrot opłaty możliwy jest do 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia konferencji
**warunki do uzgodnienia z Sekretarzem w zależności od rodzaju i zakresu reklamy

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdansk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: JACHRANKA'2019 - nazwisko uczestnika

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PSK JACHRANKA'2019

Możliwa jest rezygnacja z udziału w Konferencji PSK JACHRANKA'2019 do dnia 21 września 2019 r. - wówczas 100% wpłaconej opłaty konferencyjnej zostanie zwrócona na podane konto.
W tym celu, prosimy o przesłanie rezygnacji w formie pisemnej mailowo na adres: sekretarz@psk.org.pl oraz listem poleconym na adres Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk wraz z podaniem numeru konta, na które ma nastąpić zwrot należności.
Rezygnację uznaje się jako przyjętą do rozpatrzenia, w momencie potwierdzenia jej otrzymania przez PSK.
 
Zgłoszenie udziału w konferencji PSK JACHRANKA'2019 jest jednoznaczne z udziałem w konferencji - brak wniesienia opłaty konferencyjnej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji PSK JACHRANKA'2019.
W takim przypadku, PSK obciąży opłatą konferencyjną po zakończeniu konferencji, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała udziału w konferencji PSK JACHRANKA'2019. 
 

FormularzPliki do pobrania

Firmy wspierające PSK