Konferencja PSK JACHRANKA'2019

O konferencji

Uwaga: pliki z referatami Konferencji są widoczne i dostępne dla zalogowanych członków PSK w "PLIKI DO POBRANIA" (pod opisem konferencji).

W dniach 21-23 października 2019 r. w Hotelu Windsor w Jachrance (nad Zalewem Zegrzyńskim) odbyła się XIII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „Współczesne technologie przeciwkorozyjne - Trendy i osiągnięcia w zabezpieczeniach antykorozyjnych”. Konferencja miała afiliację Europejskiej Federacji Korozyjnej nr 458.

Uroczystego rozpoczęcia Konferencji dokonały prezes stowarzyszenia Agnieszka Królikowska i wiceprezes Iwona Gajecka. Powitały one uczestników konferencji: inwestorów, projektantów, wykonawców, producentów materiałów i sprzętu, inspektorów oraz przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych i uczelni. Przedstawiły też sponsorów konferencji: firmy Sika, Graco i Jotun.

Następnie Agnieszka Królikowska omówiła najważniejsze wydarzenia w działalności PSK w okresie ostatnich dwóch lat - od poprzedniej konferencji. Sukcesem zakończyła się organizowana przez stowarzyszenie konferencja Eurocorr’2018 w Krakowie. Wzięła w niej udział rekordowa liczba uczestników, towarzyszyły jej ciekawe warsztaty, a organizacja konferencji została bardzo wysoko oceniona przez uczestników i władze Europejskiej Federacji Korozyjnej.

Smutnym wydarzeniem była śmierć Aleksandry Baraniak w styczniu 2019 r. Była ona bardzo aktywnym członkiem stowarzyszenie od jego powstania. Stanowiła niekwestionowany autorytet w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych. Pamięć zmarłej uczczono minutą ciszy. Do materiałów konferencyjnych, wręczanych uczestnikom, dodano zbiór reprintów publikacji Aleksandry Baraniak wydany przez PSK.

W ostatnim okresie nastąpiły zmiany w składzie zarządu Stowarzyszenia. Z pracy w zarządzie zrezygnowali długoletni jego członkowie: Małgorzata Zubielewicz i Wojciech Sokólski. Wraz z podziękowaniami otrzymali piękne rośliny doniczkowe.

Następnie wręczono Odznaki Wielkiego Korozjonisty, nadawane przez PSK osobom, które w swoim życiu zawodowym poświęciły się problematyce korozyjnej i w tym zakresie w znaczący sposób wsparły działalność stowarzyszenia. Laureatami za lata 2018-2019 zostali: Iwona Gajecka, Lech Adamczewski , Krzysztof Saramowicz.

Kolejnym punktem było wręczenie nagród „Rdzawej Kani” w kategorii Najlepszy Produkt / Wydarzenie / Technologia / Realizacja w obszarze antykorozji.

Nagrodę w kategorii Najlepszy Produkt otrzymały podkładowe wysokocynkowe farby epoksydowe linii Avantguard firmy Hempel, których charakterystykę przedstawili autorzy późniejszego referatu.

W kategorii Najlepsza Firma nagrodę otrzymała firma Novol. Ten krajowy producent wyrobów lakierowych produkuje rocznie ok. 18 000 farb, ma w asortymencie 1300 produktów, a eksportuje je do 53 krajów świata. Ponadto  w ramach Akademii Novol prowadzi szeroką akcję edukacyjną (szkoły zawodowe, technika, szkolenia, np. w zawodzie lakiernika).

Następnie przedstawiono wyniki konkursu PSK na najlepszą pracę inżynierską lub licencjacką / magisterską / doktorską związaną z szeroko rozumianą ochroną przed korozją. W bieżącej edycji konkursu oceniano prace wykonane w latach 2017-2018. Na konkurs wpłynęły 2 prace doktorskie, 3 prace inżynierskie i 6 prac inżynierskich. Wyniki konkursu wraz ze skrótową charakterystyką nagrodzonych prac przedstawił członek kapituły Andrzej Królikowski.

- W kategorii prac doktorskich nagrodę zdobyła dr inż. Anna Dobkowska z Politechniki Warszawskiej za rozprawę „Odporność korozyjna stopów magnez-lit”, promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera.

- W kategorii prac magisterskich nagrodzono mgr inż. Ewę Siutę z Politechniki Śląskiej za pracę „Analiza wpływu chemicznej pasywacji powierzchni kwasem azotowym, cytrynowym na charakterystykę odporności korozyjnej stali austenitycznej”, promotor: dr inż. Zbigniew Brytan.

- W kategorii prac inżynierskich/licencjackich nagrodę zdobyła inż. Sara Helena Koncewicz z Politechniki Rzeszowskiej za pracę inżynierską „Morfologia zgorzeliny na podłożu nadstopu niklu CMSX-4 w początkowym stadium utleniania wysokotemperaturowego w temperaturze 1000°C”, promotor: dr inż. Wojciech Nowak.

Laureatki otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne. Następnie przedstawiły krótkie prezentacje nagrodzonych prac.

Podczas pierwszej sesji „Powłoki ochronne i infrastruktura” zaprezentowano 4 referaty.

W pierwszym referacie „Wodór w procesie cynkowania – w teorii i praktyce przemysłowej” Maria Sozańska z Politechniki Śląskiej przedstawiła dwa przypadki zniszczenia nowych konstrukcji metalowych w następstwie pękania elementów mocujących: śrub ze stali ocynkowanej zanurzeniowo. Pierwszy przykład zaczerpnięto z literatury, drugi był przedmiotem ekspertyzy autorów referatu. W obu przypadkach przyczynę upatrywano w naprężeniowym pękaniu korozyjnym wywołanym nawodorowaniem stali w procesie cynkowania. Referat spotkał się z burzliwą reakcją przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego, którzy dowodzili, że konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo charakteryzują się dużą trwałością.

Następnie Marek Puczkarski z firmy Hempel wystąpił z referatem „Avantguard – Nowa definicja antykorozji”, promującym epoksydowe farby podkładowe, które wcześniej zostały nagrodzone „Rdzawą Kanią”. Są to farby z dodatkiem „aktywowanego’ pyłu cynkowego, które zapewniają długotrwałą ochronę nawet w agresywnych środowiskach. Na to wynikać z ich innowacyjnego składu: puste kulki szklane hamują rozwój pęknięć powłoki, pył cynkowy działa protektorowo, a dodatkowo w reakcji a aktywatorem tworzy trudnorozpuszczalne produkty, które wypełniają szczeliny powłoki i wspomagają jej działanie barierowe.

Iwona Gajecka (PPG Coatings) w swoim referacie „Zagrożenia pożarowe w tunelach – podejście polskie i światowe” omówiła najpierw specyfikę pożaru w tunelu. Tzw. krzywa pożarowa dla tuneli (zależność temperatury od czasu trwania pożaru) wskazuje na gwałtowny wzrost temperatury w ciągu kilku pierwszych minut. Stwarza to wielkie zagrożenie i stanowi duże wyzwanie dla projektantów. Autorka dokonała porównania polskich i zagranicznych regulacji prawnych dotyczących wymaganej odporności ogniowej materiałów oraz bezpieczeństwa pożarowego w tunelach. Na tej podstawie stwierdziła, że polskie przepisy są niewystarczające i pozostawiają zbyt dużą dowolność projektantom. Ten stan wymaga pilnych działań legislacyjnych, bo w Polsce buduje się coraz więcej tuneli i są one coraz dłuższe.

Na ostatni w tej sesji referat „Pomiar grubości metodą ultradźwiękową – zalety, wady i ograniczenia” złożyły się wystąpienia trzech osób. Najpierw Leszek Komorowski z IBDiM omówił najczęściej stosowane metody pomiaru grubości powłok, ich zalety i ograniczenia. Podkreślił, że wyniki niszczących pomiarów grubości są najlepszym odniesieniem do kalibracji mierników grubości wykorzystujących metody nieniszczące. Następnie Holger Prechtl z Elektrophysik przedstawił zasadę ultradźwiękowej metody określania grubości materiału i wykonał taki pomiar dla powłoki. Tłumaczył, jak określa się grubość powłoki na podstawie czasu, po którym powraca fala ultradźwiękowa odbita od granicy powłoka – podłoże (tzw. echo). Dariusz Droszkowski z Agencji Anticorr Gdańsk wskazał problemy przy stosowaniu tej metody, gdy badany materiał jest niejednorodny, np. są w nim cząstki innego materiału pęcherzyki powietrza, itp.

Następnie autorzy zaprosili na warsztaty „Pomiar grubości metodą ultradźwiękową”, na które można było przynieść własne próbki do zmierzenia. Rozpoczęły się one wprowadzeniem, podczas którego dużo mówiono o skomplikowanej naturze tej metody, jej ograniczeniach i potrzebie weryfikacji / kalibracji przyrządu przed pomiarem nowego systemu powłokowego.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja.

Relacja z drugiego i trzeciego dnia konferencji wkrótce.

 

PROGRAM KONFERENCJI dostępny TUTAJ


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK