Zniżki w opłacie rejestracyjnej na kongres ETCC

Zniżki w opłacie rejestracyjnej na kongres ETCC dotyczące Stowarzyszeń: PSK, PTChem i SITPChem oraz procedura rejestracji ze zniżką.

Zniżki w opłacie rejestracyjnej na kongres ETCC

Zniżki w opłacie rejestracyjnej na kongres dotyczące Stowarzyszeń, w tym PSK.

 

Osoba – członek stowarzyszenia, powinna zarejestrować się odpowiednio na stronie:  https://etcc2020.org/en/registration

W trakcie rejestracji nie jest wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego.

Kwota do zapłaty pojawi się na stronie kongresu dla danego nazwiska, dopiero po wpisaniu przez Organizatora obliczonej kwoty (system uzgodniony z firmą Jordan).

Dla realizacji tej procedury do Organizatora należy przesłać listę osób członków stowarzyszenia które rejestrują się na kongres.

Promocje nie sumują się; jeżeli osoba jest członkiem równocześnie np. 3 stowarzyszeń, obowiązuje tylko jedna kwota promocyjna.

Osoby, które chcą zarejestrować się na Kongres ETCC korzystając ze zniżki dla członków PSK, prosimy o przesyłanie do PSK informacji o zgłoszeniu na adres: sekretarz@psk.org.pl

Firmy wspierające PSK