Tytuł Rzeczoznawcy PSK

Nowy regulamin przyznawania tytułu Rzeczoznawcy PSK

Tytuł Rzeczoznawcy PSK

Szanowni Rzeczoznawcy i Kandydaci na Rzeczoznawców PSK.

W związku z opracowaniem nowego regulaminu przyznawania tytułu Rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego dotychczasowe tytuły tracą ważność z dniem 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym prosimy osoby posiadające tytuł Rzeczoznawcy PSK o:

- złożenie wniosku na aktualnie obowiązujących formularzach;

- zadeklarowania do 6-ciu specjalności zgodnie z listą.

 

Osoby które uzyskały tytuł Rzeczoznawcy przed 31 grudnia 2020 zwolnione są z opłat, pod warunkiem złożenia wniosku do 15 czerwca 2021 roku.

Dla kandydatów, których wnioski będą rozpatrywane po 1 stycznia 2021 obowiązują zasady i opłaty zamieszczone w regulaminie.

Regulamin i formularze znajdują się na: https://psk.org.pl/o-nas/rzeczoznawcy-psk

Firmy wspierające PSK