Światowy dzień inżyniera

WFEO - World Federation of Engineering Organizations wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera i zaproponowała
dzień 4 marca, który nawiązuje do dnia założenia organizacji w 1968 r.

Światowy dzień inżyniera

Propozycja spotkała się z ogromnym poparciem środowiska inżynierskiego w czasie tegorocznego Światowego Kongresu Inżynierów (WEC - World Engineers Convention), Tegoroczny 4 marca był obchodzony jako Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

Obchody Światowego Dnia Inżyniera to także promocja inżynierii jako kariery zawodowej. Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomoże zainspirować tysiące młodych ludzi do wybrania drogi zawodowej inżyniera.

Więcej informacji na stronie: www.worldengineeringday.net

 

Firmy wspierające PSK