Stanowisko CEPE ws. decyzji UE dotyczącej dwutlenku tytanu

W dniu 4 października 2019 Komisja Europejska zdecydowała się na zaklasyfikowanie ditlenku tytanu w formie proszku jako „substancji podejrzewanej o powodowanie nowotworów u ludzi”, a pigment w formie proszku został zaliczony do kategorii 2 oraz dodany do listy substancji podlegających regulacjom CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji). Nastąpiło to po wrześniowym spotkaniu ekspertów, podczas którego przedstawiciele kilku krajów członkowskich odrzucili zaklasyfikowanie bieli tytanowej jako substancji kancerogennej.

Stanowisko CEPE ws. decyzji UE dotyczącej dwutlenku tytanu

Klasyfikacja bieli tytanowej jako substancji potencjalnie kancerogennej spotkała się z silną krytyką przedstawicieli przemysłu farb i farb drukarskich.

Ze stanowiskiem CEPE można się zapoznć pod linkiem http://www.rynekfarb.pl/cepe-o-decyzji-ue-w-sprawie-dwutlenku-tytanu/?fbclid=IwAR1ho-xwokx_z9asxaqjo8znXVv0IRmk5bsTXReR5uPgmPTF9UsyyJnvemU

Jeśli decyzja Komisji Europejskiej nie zostanie zakwestionowana przez Radę lub Parlament Europejski w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, klasyfikacja ta wejdzie w życie po okresie przejściowym 18 miesięcy, to jest w lecie roku 2021.

Firmy wspierające PSK