Nowy webinar PSK

Zapraszamy na kolejny webinar PSK "Trwałość Systemów Ogniochronnych. Deklaracje i Rzeczywistość". Webinar odbędzie się 2 lutego 2021 r. o godz. 9.00.

Nowy webinar PSK

ZAPISY do 26 stycznia

Webinar objęła patronatem Polska Izba Konstrukcji Stalowych (PIKS).  

Patronat Prasowy: czasopismo "Ochrona przed Korozją" 

 

Program:

1.      Deklarowana trwałość ogniochronnych systemów malarskich. Normowe badania starzeniowe a oczekiwania rynku w kontekście wieloletniej eksploatacji,  Iwona Gajecka, PPG Coatings

2.      Degradacja chemiczna malarskich powłok ogniochronnych do ochrony konstrukcji stalowych: przyczyny, skutki, metody przeciwdziałania Łukasz Radosiński, Novasell Sp. z o. o.

3.      Ważne aspekty aplikacji farb ogniochronnych jako czynnik determinujący trwałość. Parametry malowania i pułapki konstrukcyjne oraz naprawy uszkodzeń montażowych i eksploatacyjnych Roman Rosiński, Hempel Paints

4.      Ciężka dola inspektora Bartosz Noworyta, ARMA Firma Inżynierska

5.      Studium przypadku. Ekspertyza stanu technicznego zabezpieczenia ppoż. Powłokowy system ogniochronny po 11 latach eksploatacji i co dalej, Sara Gajecka, PPG Coatings

6.      Dobór systemów ogniochronnych w zależności od klasy korozyjności środowiska,  Jacek Jabłoński, SIKA Poland

7.      Trwałość ogniochronnych natrysków cementowych na wybranych przykładach,  Michał Jaczewski, rzeczoznawca PSK

       ZAPISY

 

 

 

 

 

Firmy wspierające PSK