Inicjatywa CORNET – projekt ColourTune

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne realizuje kolejny, piąty już projekt badawczy w ramach Inicjatywy CORNET – Projekt CORNET/31/20/2022, o akronimie ColourTune, pt. Dostrojenie barwy farb nawierzchniowych – metoda doboru pigmentów i zapewnienie stabilności barwy / Tuning the colour of topcoats – method for selection of pigments and safeguarding colour stability.

Inicjatywa CORNET – projekt ColourTune

Głównym celem projektu jest sprawdzenie czy w wyniku badań starzeniowych powłok w cyklicznie zmiennych warunkach obej­mujących zmiany temperatury, wilgotności i działanie promieniowania UV można ustalić z dużym prawdopodobieństwem, w jaki sposób należałoby modyfikować powłoki nawierzchniowe w celu poprawy ich odporności na czynniki atmosferyczne, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości optycznych (zachowania połysku, barwy). Wyniki badań barwometrycznych, struktury i topografii powłok oraz generowania w nich naprężeń pod wpływem różnych zmiennych narażeń można wykorzystać do ustalenia, jak długo powinny trwać badania starzeniowe i według jakiego cyklu, aby uzyskać wystarczająco duże zróżnicowanie wyników, a tym samym informacje potrzebne do ukierunkowania optymalizacji receptur, jak również który z czynników (UV, woda czy wahania temperatury i wilgotności) w największym stopniu wpływa na zmianę właściwości dekoracyjnych powłok. Wyniki projektu posłużą więc zarówno do weryfikacji metod badań laboratoryjnych symulujących warunki atmosferyczne, jak i do określenia możliwości poprawy właściwości powłok nawierzchniowych w celu uzyskania jak najlepszej stabilności barwy. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu umożliwią skuteczny dobór pigmentów i optymalizację farb nawierzchniowych stosowanych w systemach powłokowych do długoletniej ochrony konstrukcji stalowych.

Więcej informacji w zakładce Projekty.

Firmy wspierające PSK

Reklama