European Technical Coatings Congress 2020

ETCC2020 - European Technical Coatings Congress (www.etcc2020.org ) odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2020 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

European Technical Coatings Congress 2020

Kongres organizowany jest od 70. lat w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy odbywać się będzie w Polsce.

Prezentacje w trakcie Kongresu będą dotyczyły najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych.

Tematyka referatów i posterów będzie obejmować w szczególności:

 • Najnowsze osiągnięcia naukowe  techniczne w dziedzinie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych
 • Stosowanie polimerów oraz pozostałych surowców i materiałów
 • Materiały do ochrony antykorozyjnej
 • Prawodawstwo dotyczące produktów i procesów
 • Kompozycje chemiczne produktów i ich własności
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Postęp w technologii oraz produkcji
 • Urządzenia i instalacje produkcyjne
 • Metody i urządzenia do aplikacji
 • Badania i pomiary, systemy jakościowe
 • Degradacja termiczna i atmosferyczna powłok lakierowych.

Organizatorami kongresu ETCC2020 są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (www.sitpchem.org.pl ) oraz Europejska Federacja FATIPEC - Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com).  Zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata ułatwia fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC kierownictwa w Globalnej Federacji CSI – Coatings Societies International  (www.csi-coatings.org ).

W trakcie 3-dniowego kongresu prowadzone będą wykłady plenarne oraz równoległe 3-4 sesje tematyczne, sesja posterowa, wystawy. Kongresowi towarzyszy także Sesja „Summer School” - z wykładami dedykowanymi studentom i młodym naukowcom.

Prelegentami kongresu będą przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni z Europy a także z innych państw z całego świata. Prezentacje z Kongresu mogą być publikowane w czasopismach o zasięgu światowym, w tym głównie posiadających wysoki Impact Factor.

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów referatów lub posterów oraz rejestracji udziału w ETCC2020. 

Szczegóły dostępne są na stronie kongresu:  www.etcc2020.org/en/congress/application-docs

         Ważne daty:

-Termin nadesłania streszczeń        30 styczeń 2020

-Informacja dla autorów zgłoszeń  30 marzec 2020

 

ETCC2020 jest najbardziej prestiżowym i najważniejszym kongresem technicznym oraz naukowym wydarzeniem, platformą spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów i uczelni.  Będzie to doskonałą okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej, zdobycia unikalnej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie surowców, produktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania. W trakcie kongresu oceniane będą wszystkie referaty wg ustalonych kryteriów, w tym: nowość naukowo-techniczna, możliwość zastosowania nowego opracowania, sposób prezentacji.

Federacja FATIPEC przyznaje nagrody po 1000 Euro za wyróżnione referaty w kategoriach:

 •  najlepszy referat kongresu
 •  najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat)
 •  najlepszy referat o tematyce ekologicznej.
 • inne wyróżnienia przyznawane przez organizatorów

FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w Kongresie  dla jednego młodego naukowca z każdego kraju członkowskiego

Dalsze, szczegółowe informacje dostępne są na stronie kongresu www.etcc2020.org

Kontakt e-mailowy: etcc2020@sitpchem.org.pl

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn

Do pobrania ulotka Call for Papers

Do pobrania Informacja prasowa o Kongresie

Firmy wspierające PSK