Ankieta - nieniszcząca metoda diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych

W związku z wdrożeniem w praktyce efektów projektu badawczego zrealizowanego w ramach Programu „Innotech” pn.: „Innowacyjna nieniszcząca metoda diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych”, w imieniu konsorcjum realizującego projekt (AGH, IBDiM, TPA Sp. z o.o.) prosimy o wypełnienie bardzo ważnej dla nas ankiety (do dnia 04.09.2020 r.)

Ankieta - nieniszcząca metoda diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych

Ankieta jest anonimowa i ma jedynie na celu zebranie informacji rynkowych dotyczących popytu na urządzenie diagnostyczne lub usługę diagnostyczną dla szybkiej oceny korozji konstrukcji żelbetowych elektrochemiczną metodą nieniszczącą.

Link do ankiety: Ankieta DiaCorr

Tutaj ulotka dotyczącą wprowadzonej metody diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych.

Firmy wspierające PSK