PATRONAT PSK

PSK może patronować takim wydarzeniom korozyjnym jak: konferencje, seminaria, wystawy, targi, kursy, wydawnictwa itp.

Ubiegający się o patronat powinien wypełnić odpowiedni formularz i przesłać do Sekretarza PSK.

PATRONAT PSK

Firmy wspierające PSK