PSK Seminary, March 2019

ON 26/03/2019 IN KIELCE, FOR THE FIRST TIME DURING EXPO-SURFACE, THE POLISH CORROSION SOCIETY ORGANIZED A SEMINAR.

This year's slogan was: News in  Anticorrosion Protection.

About 50 people took part in the event. 

9 interesting papers were presented:

  1. Michał Jaczewski – Nietypowe funkcje farb
  2. Marek Puczkarski, Patryk Nitarski, Roman Rosiński – Nowoczesne zabezpieczenia antykorozyjne przy pomocy farb z aktywowanym cynkiem – Avantguard
  3. Bogusław Góraj – Farby termoizolacyjne jako alternatywa dla izolacji konwencjonalnych
  4. Ewa Langer, Krzysztof Bortel – Praktyczne zastosowanie powłok odbijających promieniowanie słoneczne
  5. Ewa Langer, Grażyna Kamińska-Bach, Małgorzata Zubielewicz – Zastosowanie analizy instrumentalnej do oceny wybranych właściwości farb i powłok
  6. Iwona Gajecka – Powykonawcza weryfikacja ogniochronnych powłok malarskich metodą TGA
  7. Leszek Komorowski, Agnieszka Królikowska – Ciekawe przypadki ekspertyz korozyjnych w kolejnictwie i energetyce
  8. Jerzy Kosior - Renowacje w warunkach Offshore - wymogi i rozwiązania
  9. Wioletta Białach - 20 lat firmy VISKOR w promocji technik antykorozyjnych

 

We would like to thank everyone who took part in the event for coming. Thanks to cooperation with Targi Kielce we hope to see you next year!