SPZP CORRPOL Sp. z o.o.

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, tel. 58 300 9000,
e-mail: info@corrpol.pl www.corrpol.pl

SPZP CORRPOL Sp. z o.o.

Zakres działalności:

Przeciwkorozyjna ochrona katodowa dużych stalowych podziemnych i podwodnych obiektów i urządzeń przemysłowych:
• rurociągów, zbiorników podziemnych i den zbiorników naziemnych,
• podziemnej infrastruktury przemysłowej i miejskiej,
• budowli hydrotechnicznych,
• wnętrz urządzeń technologicznych (wymienników ciepła, zbiorników),
• zbrojenia konstrukcji żelbetowych.

Badania, ekspertyzy, nadzory, doradztwo techniczne, projektowanie, wykonawstwo, serwisowanie, konsultacje – na potrzeby krajowe i zagranicą.
Szeroki asortyment produkcji podzespołów ochrony katodowej wg własnych opracowań.

Główne realizacje ochrony katodowej:
• polski odcinek gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia,
• rurociągi i zbiorniki różnego przeznaczenia na ternie polskich zakładów petrochemicznych, ,
• podwodnych konstrukcji instalacji rozładunku paliw w Porcie Północnym w Gdańsku,
• podwodny rurociągi na terenie Portu Gdynia i rurociągi do bazy w Dębogórzu.,
• rurociągi złożowe i gazociągi przesyłowe na terenie kopalni Dębno, 
• infrastruktura podziemna Elektrowni Opole i Zakładów Chemicznych w Policach,
• zbiorniki podziemne na stacjach paliwowych na terenie całej Polski,

Kontakt:

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych „Corrpol” Sp. z o.o.

ul. Elbląska 133a, 80-718 Gdańsk

telefony: centrala, sekretariat:  58 300 9000

dyr. ds. Techniki i Rozwoju:    58 300 9002

główni specjaliści:  58 300 9004,  58 300 9025

fax:  58 300 9009

e-mail:    info@corrpol.pl

internet:  www.corrpol.pl

Firmy wspierające PSK