Monografia: Wybrane zagadnienia teoretyczne i doświadczalne w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych

Monografia została wydana przez katedrę Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z okazji jubileuszu prof. dra hab. inż. Adama Zybury, wieloletniego kierownika Katedry.

Monografia: Wybrane zagadnienia teoretyczne i doświadczalne w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych

Ksiażka składa sie z 46 artykułów, które obejmują m.in. zagadnienia dotyczące: wpływu różnych czynników na trwałość konstrukcji budowlanych, wykorzystania w materiałach budowlanych materiałów odpadowych, projektowania, obliczania i diagnostyki konstrukcji budowlanych, przyczyn uszkodzeń betonu, odporności betonu na wnikanie chlorków i metod zapobiegania reakcji krzemionki z alkaliami. Kilka prac dotyczy również badań korozyjnych i ochrony stali przed korozją. 

Firmy wspierające PSK