Książka: Pigmenty i wypełniacze. Wpływ upakowania fazy stałej na właściwości wyrobów lakierowych

Książka autorstwa Małgorzaty Zubielewicz i Elżbiety Kamińskiej-Tarnawskiej - wydawnictwo Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z Torunia.

Książka: Pigmenty i wypełniacze. Wpływ upakowania fazy stałej na właściwości wyrobów lakierowych

Wiedza na temat recepturowania farb do niedawna opierała się na empirycznych ustaleniach, z zastosowaniem metody „prób i błędów”, co sprawiało, że rozwój w tej dziedzinie był niezwykle powolny. Dzięki opracowaniu naukowych podstaw formułowania farb i poznania właściwości fizykochemicznych ich składników oraz ich współdziałania, a także zjawisk zachodzących na granicach faz, możliwe stało się projektowanie wyrobów o odpowiednich właściwościach (stabilności, reologii, właściwościach mechanicznych i ochronnych). W książce omówiono znaczenie, jakie dla właściwości wyrobów lakierowych mają pigmenty i wypełniacze oraz przedstawiły metodę matematycznego modelowania receptur, wiążącą morfologię wypełniaczy i pigmentu barwiącego z niektórymi właściwościami farb. Każdy rozdział kończy spis pozycji literaturowych umożliwiający pogłębienie wiedzy dotyczącej omawianej tematyki. Zawarte w książce informacje ułatwią pracę zarówno osobom zajmującym się recepturowaniem wyrobów lakierowych, jak rozpoczynającym prace w dziedzinie recepturowania.

Więcej informacji w „Ochronie przed Korozją” nr 12/2013.

Książka jest do nabycia w Oddziale Farb i Tworzyw Instytutu IMPiB w Gliwicach, w cenie 58 zł (tel. 32 231 90 41 w. 41, e-mail: i.zmijowska@impib.pl ). 

Firmy wspierające PSK