Książka: Corrosion protection and control using nanomaterials

W książce przedstawiono możliwości zastosowania nanotechnologii w ochronie przed korozją.

Książka: Corrosion protection and control using nanomaterials

Część pierwsza obejmije podstawy korozji i wytwarzania materiałów nanokrystalicznych; opisano wpływ zastosowania nanotechnologii na zmniejszenie kosztów korozji oraz wpływ różnych czynników, takich jak termodynamika, kinetyka i wielkość uziarnienia na zachowanie korozyjne materiałów nanokrystalicznych. Omówiono też elektroosadzanie materiałów nanokrystalicznych i ich zachowanie korozyjne.

Część druga zawiera studia przypadków dotyczące zastosowania nanomateriałów w ochronie przed korozją, jak również użycia nanopojemników i polimerowych nanokompozytów w monitorowaniu korozji.

Firmy wspierające PSK