Książka: CORROSION ENGINEERING

Książka autorstwa Volkan Cicek pt."CORROSION ENGINEERING" zawiera 288 stron informacji nt. korozji przydatnych zarówno naukowcom, jak i inżynierom.

Książka: CORROSION ENGINEERING

Koszt książki to 149 USD.
Książkę można zamówić na stronie NACE STORE

Firmy wspierające PSK