Książka: Corrosion and conservation of cultural heritage metallic artefacts

Bardzo ciekawą pozycją książkową jest publikacja Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) No. 65 Corrosion and conservation of cultural heritage metallic artefacts P. Dillmann, D. Watkinson, E. Angelini, A. Adriaens (eds.), Wyd.: Woodhead Publishing

Książka: Corrosion and conservation of cultural heritage metallic artefacts

Europejska Federacja Korozyjna (EFC), utworzona w 1955 r., zrzesza obecnie 33 stowarzyszenia z 26 krajów europejskich i spoza Europy. Stowarzyszenia członkowskie reprezentują interesy ponad 25 000 inżynierów i naukowców zajmujących się problematyką korozyjną.  EFC wydaje serię publikacji obejmujących różne dziedziny korozji i ochrony przed korozją. Prezentowana książka powstała w wyniku prac Grupy Roboczej EFC nr 21 Korozja artefaktów archeologicznych i historycznych (Corrosion of Archaeological and Historical Artefacts). Stanowi ona obszerne opracowanie obejmujące zagadnienia dotyczące najnowszych badań nad technikami analitycznymi, procesami korozyjnymi i zabezpieczaniem przed korozją metalowych artefaktów stanowiących dziedzictwo kulturowe.  

Publikacja EFC jest cennym źródłem informacji dla osób zajmujących się archeologią i konserwacją zabytków, w tym przedstawicieli rządu, pracowników muzeów, jak również dla osób podejmujących badania w dziedzinie archeologii i korozji. Zamieszczone w książce informacje i wyniki badań mają charakter uniwersalny, ponieważ wiele materiałów przeciwkorozyjnych i metod ochrony, jak również wszystkie omówione metody badawcze nadają się do stosowania w innych dziedzinach.

Więcej informacji w „Ochronie przed Korozją” nr 1/2014.

Firmy wspierające PSK