Książka: Coating Failure Analysis

Książka autorstwa Jona Cavallo stanowi nową pozycję wśród opracowań NACE.

Książka: Coating Failure Analysis

W książce poruszane są zagadnienia związane z analizą uszkodzeń powłok ochronnych oraz podaje wytyczne do ich diagnozowania. Ksiązka ta to prawie 250 stron najnowszych informacji technicznych, prezentowanych na różnych konferencjach organizowanych przez NACE, dających wiedzę inżynierom, specjalistom, projektantom, producentom, naukowcom i inspektorom w zakresie analizowania uszkodzeń powłok stosowanych do zabezpieczania rurociągów, obiektów inżynieryjnych, hydrotechnicznych, portów itp.

Link do zakupu książki

Koszt: 120 $

Firmy wspierające PSK