Biała Księga WCO

Tłumaczenie Białej Księgi „Globalne potrzeby rozpowszechniania wiedzy, badań oraz kontroli nad degradacją materiałową i korozją” na język polski zostało wykonane specjalnie na X konferencję Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego. Możliwość udostępnienia Państwu tego niezwykle cennego i unikatowego na rynku polskim opracowania zawdzięczamy uprzejmości Światowej Organizacji Korozyjnej, do której należy Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.

Biała Księga WCO

Bardzo często, podnosząc wagę problemów korozyjnych brakuje nam dowodów i argumentów jak ważne jest to zagadnienie i jak powszechne w każdej gałęzi gospodarki i naszego życia codziennego. Ta publikacja dostarcza nam danych liczbowych, opisowych i fotograficznych. Opiera się na wieloletnich doświadczeniach autorów, którzy są wybitnymi światowymi naukowcami w tej dziedzinie reprezentującymi Europę, Stany Zjednoczone, Azję i Australię.
Zwraca uwagę, poza niebagatelnym aspektem ekonomicznym, na trzy podstawowe przyczyny dlaczego należy ograniczyć procesy korozyjne: katastrofy (w tym katastrofy ekologiczne), utrudnienia (spowodowane na przykład awariami wodociągów, wież energetycznych itd.) i szpetotę korozyjną (włączając w to pozbawienie nas piękna, gdy korodują zabytki kultury).
Dokument ten powstał, aby podnieść ogólną świadomość korozyjną. Podkreślono w nim, że właściwa strategia korozyjna oznacza wzrost bezpieczeństwa, większą efektywność użytkowania, wyższy komfort życia, ochronę środowiska i w dłuższym okresie czasu również oszczędności.

Książka jest rozprowadzana przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.

Firmy wspierające PSK