Artykuł: Organizacje zajmujące się tematyką korozyjną w Europie i na świecie

Artykuł: "Organizacje zajmujące się tematyką korozyjną w Europie i na świecie" autorstwa Leszka Augustynka

Artykuł: Organizacje zajmujące się tematyką korozyjną w Europie i na świecie

W artykule omówiono najważniejsze organizacje zajmujące się tematyką korozyjną w Europie i na świecie. Przegląd obejmuje stowarzyszenia branżowe i organizacje zrzeszające indywidualnych członków i/lub członków zbiorowych w dziedzinie korozji oraz powłok malarskich. Uwzględniono również organizacje certyfi kujące inspektorów i przykładowe organizacje badawcze. Zwrócono uwagę na profil i zakres działalności, liczbę członków, okres działalności, siłę opiniotwórczą (według uznania autora) i profity dla środowiska płynące z ich działalności. Uwzględniono udział Polski w omawianych organizacjach międzynarodowych. Celem referatu jest przybliżenie tych organizacji polskiemu środowisku korozyjnemu. Wydaje się, że współpraca z wieloma z nich pozwoliłaby znaleźć wiele trudnodostępnych w Polsce informacji, podnieść kwalifikacje zawodowe i rozszerzyć pola współpracy.

Link do artykułu: http://www.sigma-not.pl/publikacja-87720-organizacje-zajmujace-si%C4%99-tematyka-korozyjna-w-europie-i-na-%C5%9Bwiecie-ochrona-przed-korozja-2014-11.html

 

Firmy wspierające PSK