XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie, innowacje remontowe i modernizacje w energetyce PIRE 2024

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie, innowacje remontowe i modernizacje w energetyce PIRE 2024 odbędzie się w Ustroniu w dniach 27–29 listopada 2024 r.

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie, innowacje remontowe i modernizacje w energetyce PIRE 2024

Tematyka konferencji: • Projektowanie urządzeń i instalacji energetycz­nych z uwzględnieniem metod prognozowania trwałości • Technologie wytwarzania i eksploatacji w energetyce • Innowacje w remontach i moder­nizacji urządzeń oraz systemów energetycznych • Materiały do pracy w pod­wyższonej temperaturze • Przyczyny i mechanizmy nisz­czenia elementów urządzeń energetycznych • Korozja materiałów dla energetyki • Ocena stanu technicznego urządzeń po eksploatacji • Proekologiczne technologie z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii • Energetyka jądrowa.    
Informacje: https://pire.polsl.pl/  tel. 32 603 43 78

Firmy wspierające PSK

Reklama