X edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020”.

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności” jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki. Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.
Organizatorem Konkursu jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

X edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty  innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020”.
Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:
1) Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo
2) Ekologia i efektywność energetyczna
3) Energetyka, elektrotechnika
4) Górnictwo i hutnictwo
5) Informatyka, oprogramowanie
6) Automatyka
7) Mechanika, maszyny i urządzenia
8) Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia
9) Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka
drewna
10) Technika wojskowa
11) Logistyka, transport, komunikacja
12) Włókiennictwo, inżynieria materiałowa
13) Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze
społeczno-gospodarczym
 
Regulamin konkursu wraz z materiałami zgłoszeniowymi dostępny jest na stronie:
www.laurinnowacyjnosci.pl
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 listopada 2020r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie.

Firmy wspierające PSK