Wycieczka techniczna

W dniach 18-22 listopada 2019 r. w Łopusznej k. Nowego Targu odbył się zorganizowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów kurs pt. „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych”. W trakcie kursu odbyła się bardzo ciekawa wycieczka techniczna do realizowanego przez firmę ASTALDI [Gen. Wykonawca] tunelu pod masywem Luboń Mały w ciągu drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka Zdrój.

Wycieczka techniczna

Dzięki uprzejmości GDDKiA O/Kraków oraz Gen. Wykonawcy uzyskaliśmy zgodę  na gruntowne poznanie tej unikalnej budowli inżynierskiej. Pod osobistym przewodnictwem Kierownika Budowy Pana mgr inż. Jarosława Kornasia uczestnicy mieli szanse zapoznać się z pełnym spectrum rodzajów prowadzonych prac i stosowanego specjalistycznego sprzętu.

Realizowany tunel obejmuje dwie nawy, a w każdej z naw znajdować się będą: trzy pasy w jednym kierunku, w tym pas awaryjny, śluzy bezpieczeństwa i pomieszczenia specjalne. Długość każdej nawy to ok. 2040 metrów drążone metodą górniczą. Uzyskano informację, że do zakończenia drążenia pozostało jeszcze ok. 600 metrów jednej nitki tunelu. Przewidywane uzyskanie pełnej drożności nawy północnej i południowej winno nastąpić w marcu 2020. Nie oznacza to jednak rozpoczęcia eksploatacji tunelu, ale otworzenie możliwości wielobranżowych prac wykończeniowych.

Dziękujuemy wszystkim, którzy pozwolili nam na tak cenną wycieczkę techniczną, a w szczególności mgr inż. Jarosławowi Kornasiowi i Krzysztofowi Saramowiczowi, który wycieczkę zaproponował i zorganizował.

 

 

Firmy wspierające PSK