Webinar Pożytki z korozji - podsumowanie

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne razem z Polską Izbą Konstrukcji Stalowych rozpoczęło cykl krótkich webinarów zajmujących się "kulturalną" stroną naszej branży. Znajdą się tam referaty dotyczące rozwiązań korozyjnych będących naśladownictwem różnych zachowań roślin i zwierząt, historia farb w malarstwie, farby inteligentne i wiele innych.
Rozpoczęliśmy 10 marca 2021 r. wykładem dra inż. Andrzeja Królikowskiego "Pożytki z korozji". Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z takimi skutkami korozji, które są pożądane i pożyteczne.

Webinar Pożytki z korozji - podsumowanie

Zagadnienia przedstawione podczas webinaru (dobre strony korozji):

 1. Produkt korozji hamuje korozję (pasywność stopów żelaza, niklu, tytanu, aluminium) i dodatkowo daje efekty dekoracyjne (patyna na miedzi i stalach trudnordzewiejących –cor-ten
 2. Pożyteczna korozja galwaniczna: ochrona katodowa (protektorowa), elektrochemiczne usuwanie ciemnego nalotu ze srebra
 3. Prąd z korozji galwanicznej: ogniwa galwaniczne: od stosu Volty do ogniw litowo-jonowych)
 4. Korozja selektywna:
 1. poprawia odporność korozyjną stopów przez preferencyjną korozją składnika / fazy bardziej podatnej na korozję i wzbogacenie powierzchni stopu w składnik / fazę bardziej odporną,
 2. pozwala uzyskać niezwykłe materiały: nanoporowate, proszki o bardzo rozwiniętej powierzchni,
 3. pozwala ujawnić strukturę metali: trawienie próbek do obserwacji mikroskopowych,
 1. Biobójcze działanie produktów korozji / jonów srebra i miedzi: zastosowania od starożytności do pandemii Covid 19
 2. Dobra strona korozji wodorowej: stopy wodorochłonne
 3. Materiał ma zniknąć / skorodować po wypełnieniu swojej funkcji: stopy biodegradowalne w chirurgii, ortopedii i kardiochirurgii
 4. Pożytki z korozji w galwanotechnice:
 1. pożądana szybka korozja anod roztwarzanych: elektroosadzanie metali.
 2. lokalna korozja obrabianych metali: elektrochemiczne polerowanie i drążenie, kwasoryty (akwaforty) i chemiczne grawerowanie, fotolitografia
 1. Modyfikacja produktu korozji, aby nadać mu lepsze właściwości: powłoki konwersyjne: fosforanowanie i anodowe utlenianie metali: zastosowania w nanoszeniu powłok organicznych, nanotechnologii i jubilerstwie
 2. Korozja na wagę złota: chemiczne ługowanie złota ze złóż złotonośnych

Korozja jest powszechnie wiązana ze zniszczeniami korozyjnymi (pogorszeniem funkcjonalności materiału lub środowiska), ale w omawianych przypadkach oddziaływania korozyjne prowadzą do poprawy funkcjonowania lub nowych funkcjonalności materiału lub środowiska.

W podsumowaniu wskazano, że wszyscy, zajmujący się zwalczaniem korozji konstrukcji metalowych nadal będą mieć dużo pracy. Jednak obecne nakłady na badania nad stopami biodegradowalnymi, wodorochłonnymi czy nanostrukturami otrzymanymi z wykorzystaniem procesów korozyjnych są znacznie większe niż nakłady na badania nad zabezpieczeniami przeciwkorozyjnymi.

Firmy wspierające PSK