Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

Walne Zebranie PSK odbędzie się 08.12.2020 r. o godz.12.00. Gorąco wszystkich zapraszamy.

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

Czas pandemii zmusza nas do organizowania wszystkich spotkań on-line. Również Walne Zebranie PSK będzie zorganizowane w ten sposób.

Trzeba koniecznie podyskutować co zamierzamy robić w naszym Stowarzyszeniu w tych zmienionych warunkach. Jakie nowe potrzeby pokazały się w zmienionych czasach. Poza tym jest bardzo ważne, żebyśmy nie stracili kontaktu między sobą i mogli być dla siebie wsparciem.

Program Walnego Zebrania:

 1. 12.00 Pierwszy termin otwarcia zebrania
 2. 12.15 Drugi termin otwarcia zebrania
 3. Wybór prowadzącego zebranie
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Prezesa PSK
 6. Sprawozdanie Skarbnika
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdania Szefów Komisji (betonowej i wyrobów ogniochronnych)
 9. Wybory Zarządu PSK
 10. Ukonstytuowanie się Zarządu
 11. Dyskusja dotycząca działalności PSK i planów na przyszłość
 12. Wolne wnioski

Poprzedniego dnia o godz. 13:00 - 14:00 odbędzie się dla chętnych próba połączenia z linkiem na nasze spotkanie wysłanym przez Sekretarz PSK p.Urszulę Paszek.

Czekam na Wszystkich na naszym Walnym Zebraniu i życzę zdrowia

Prezes PSK, Agnieszka Królikowska

Firmy wspierające PSK