Szkolenia IBDIM w formie zdalnej

Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia internetowe: „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych” oraz „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych” oraz kurs dot. przedłużenia ważności certyfikatów po tych szkoleniach. Dopóki pandemia koronowirusa nie pozwoli na stacjonarne prowadzenie kursów, wszystkie kursy organizowane przez Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów będą odbywały się internetowo.

Szkolenia IBDIM w formie zdalnej

W dniach 17-19 czerwca 2020 r. odbył się kurs IBDiM przedłużający ważność certyfikatów otrzymanych po ukończeniu kursów IBDiM pt. „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych” oraz „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych”.

Kurs prowadzony był internetowo. Udział wzięło 26 uczestników, czyli podobna liczba jaka brała udział w stacjonarnych kursach przedłużających.

W programie kursu były zarówno wykłady, jak i ćwiczenia z badania stanu podłoża oraz zaaplikowanych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Przed kursem sprawdzono ze wszystkimi uczestnikami jakość / możliwość połączeń internetowych i przeprowadzono instruktaż brania udziału w zajęciach (dyskusje, zadawanie pytań, zdawanie egzaminu).

Po zakończeniu kursu wysłano wszystkim uczestnikom ankietę dotyczącą oceny przeprowadzonego kursu z miejscem na uwagi co należy poprawić i jak można uatrakcyjnić zajęcia.

Dopóki pandemia koronowirusa nie pozwoli na stacjonarne prowadzenie kursów, wszystkie kursy organizowane przez Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów będą odbywały się internetowo.

Najbliższe terminy kursów:

1. „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych”:

· STAL 2/2020: 21 - 25 września 2020 r.
· STAL 3/2020: 26 - 30 października 2020 r.

2. „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych”:
· BETON 2/2020: 05 - 09 października 2020 r.

3. Kurs przedłużający ważność CERTYFIKATÓW – CERTYFIKAT STAL – BETON / 2020 – edycja II:
· Przedłużenie Certyfikatów STAL-BETON/2020: 2-4 września 2020 r.

 

Firmy wspierające PSK